Ateş Falı

Ateş Falı Kökeni Orta Doğu ve Afrika’ya dayanan bir fal çeşididir. Ateş falı bugün İran olarak bildiğimiz topraklarda M.Ö 6. Yüzyıl da ortaya çıkmıştır. Ateş falının ortaya çıkışındaki temel etken Eski Pers İmparatorluğunda M.Ö 6. Yüzyıl ve M.S 7. Yüzyıl arasında resmi bir din olarak inanılan Zerdüştiliktir.

Ateş Falı Tarihçesi: Bu inanışta dört kutsal element olan ateş, toprak, su ve hava’dır. Her biri farklı erdemleri sembolize eder.Bu elementler kutsal ayinlerde farklı amaçlarda araç olarak kullanılırdı.

Zerdüşlük inancının temellerini oluşturan ve dört element olarak nitelendirilen; hava, su, toprak ve ateş farklı olguları temsil ederlerdi.

Su elementi:

Su elementi Zerdüş inancında; yeniden doğuş, temizlenme ve yansıtma gibi anlamlar içerirdi. Antik Yunan mitolojisinde de tanrılar bir şeye kızdıklarında insanları tufanla cezalandırmışlar. Ayrıca Bu şekilde yeniden doğuşu ve temizlenmeyi gerçekleştirmiş olmuşlardır. Aynı biçimde Zerdüşlerde suyun yeniden doğuşu sembolize ettiğine inanıyorlardı. Burada ki yeniden doğuş aslında aynı zamanda içerisinde bir yıkımı barındırıyordu. Yeniden doğuşun gerçekleşebilmesi için bir yıkım olması ve eskinin temizlenmesi gerekiyordu.

Fal çeşitleri nelerdir, nerede bakılır, nasıl bakılır? en iyi en gerçek çıkan fal hangisidir? kahve, katina, yıldızname, melek, evlilik, yüzük, mum, kemik, bakla, tarot, el, kül, çingene, laro, peri, ateş, su falı çeşitleri.

Hava elementi:

Hava elementi ateş ve toprak elementlerinin bir birleşimi olarak görülürdü. Bu sebepten ötürü hava elementi en güçlü element olarak nitelendiriliyordu. Hava elementi şifacılığı ve aynı zamanda haberciliği sembolize ederdi.

Toprak elementi:

Toprak elementi diğer elementlerin aksine sabit değişkenliği olmayan katı bir elementti. Bu element değişmeyen nihai gerçeği temsil ederdi. Fakat toprak elementinin en büyük özelliği doğurganlığı ve verimi temsil etmesidir. Birçok pagan inancında da baş tanrı toprakla ilişkilendirilmiştir.

Ateş elementi:

Ayrıca Ateş elementi ilahi gücü sembolize ederdi. Ve Ateş hareket ve güçtür. Aynı zamanda gelecekten haberler taşıyan bir enerjidir. Ateş elementi Zerdüşlerde zaman içerisinde en önemli elemente dönüşmüş ve sembolik bir anlam kazanmıştır. Zerdüş rahipler ateşi zaman içerisinde geleceği görmek için bir araç olarak kullanmışlar. Ayrıca isabetli kehanetlerde bulunmuşlardır.

Zerdüşlük inancının içerisinde yer alan elementlerden ateş elementinin zaman içerisinde sembolleşmesi sonucunda ateş falının temelleri Pers İmparatorluğu’nda atılmış olur.

Zerdüş rahipler ateşi çeşitli ayinlerde kullanmışlar. Ayrıca bir süre sonra insanların falına ateş aracılığı ile bakmaya başlamışlardır.

Bazı kaynaklar Nevruz geleneğinin bu inancın neticesinde doğduğu yönünde bilgiler verir. Nevruz ateşinin ve etrafında yapılan dans ve ateş üzerinden atlama eyleminin Zerdüş rahiplerinin ateş elementiyle yaptıkları ayinlerden ileri geldiği düşünülmektedir.

Zerdüştler ateş elementini geleceği görmek için bir araç olarak kullanırlardı. Bu dönemde ateş falı olgusu ortaya çıkmış ve zamanla dünyanın çeşitli yerlerine yayılmıştır.

Ateş Falı Nasıl Bakılıyor:

Ateş falı ilk olarak Pers İmparatorluğu’nda Zerduş rahiplerin boy ateşi yakıp ateşteki kıvılcımları yorumlamasıyla baktıkları fal şeklinde ortaya çıkmıştır. Eski Zerdüş rahipler ateş falına bakarken birçok farklı teknik kullanırlardı. Bunlardan en sık kullanılan teknik yakılan ateşe, fal baktırmak isteyen insanın adak olarak kestiği hayvanın kanın akıtılması ve ateşte oluşan değişimlerin yorumlanmasıydı.

Antik çağlardan günümüze kadar gelen ateş falı birçok açıdan evirilmiştir. Ve günün koşullarına uygun şekilde bakılmaya başlanmıştır.

Öncelikle ateş falına bakan kişi duru görüye sahip iyi bir medyum olması gerekir. Ateş falı bakımı en zor olan fallardan biridir.

Ateş falı genel olarak gelecekte ortaya çıkacak olayları görmek için bakılmaktadır. Buradaki temel amaç gelecekte gerçekleşmesi muhtemel kötü olayların gerçekleşme nedenleri tespit etmek ve önceden engellemektir. Ateş falı sadece bir görü değil aynı zamanda kötü enerji ve nazarın def edilmesi içinde bir araçtır. Bu nedenle ateş falına bakan medyum kişi üzerindeki kötü enerjiyi toplayarak kendi üzerine çeker. Bu sayede kişi rahatlatılmaktadır. Ateş falına bakan medyum güçlü bir iradeye sahip olması gerekmektedir. Bu yüzden bu fala her falcı bakamaz.

Ateş falına günümüzde 3 farklı şekilde bakılmaktadır. Bu yöntemler şöyledir:

  1. En güçlü yöntem bakır ya da gümüş bir kaba koyulan toprağın üzerine çeşitli duaların

okunduğu yanıcı bir maddenin dökülüp yakılmasıdır. Medyum bu ateşe konsantre olup

gelecekten imgeler görür.

  1. Bakır ya da gümüş bir kabın içerisine su konulmakta ve yanına bir mum yakılmaktadır. Daha sonra

ebced kağıdı suya atılır. Medyum bu kaseden gelecek hakkında görüntüler görür.

  1. Bir kase içerisine okunmuş olan su dökülür. Ebced kağıdı yakılarak kaseye atılmaktadır. Kase

içerisinde kağıdın oluşturduğu kül tortuları medyuma gelecek hakkında işaretleri gösterir.

Ateş Falına Online Olarak Nasıl Bakılır:

Online fal cafe olarak telefon fal bakım işlemiyle hizmet veren turuncu fal cafe ve nar fal gibi işletmeler fal bakım işlemini artık evlere ayağımıza kadar getirmektedirler. Bu sayede insanlar evlerinden çıkmadan istedikleri saatte haftanın yedi günü diledikleri falcıya fal baktırabilme olanağı yakalamaktadırlar.

Online fal günümüz koşullarında iyi bir alternatif olarak görülmektedir. Çoğu insan yoğun iş temposundan ve zamansızlıktan yakınmakta birçok özel aktiviteyi gerçekleştirmekten mahrum kalmaktadırlar. Telefonda fal uygulaması aracılı ile kişiler fal baktırmak istedikleri, gün ve saati önceden belirleyebilmekte ve bu sayede istedikleri yerden rahatlıkla fallarına baktırabilmektedirler.

Alanında uzman turuncu fal cafe Türkiye’nin en büyük fal bilim merkezi olma unvanını taşımaktadır. Doksanın üzerinde falcısı ve onlarca fal çeşidiyle kalabalık bir santral ekibi aracılığı ile bağlantı kurabileceğiniz turuncu fal cafe haftanın 7 günü günün 24 saati kesintisiz fal hizmeti vermektedir.

Online ateş falına baktırmak bire bir fal baktırmakla aynı şekilde gerçekleşir.

Telefonda fal uygulaması aracılı ile bağlandınız falcı uzaktan falınıza rahatlıkla bakabilir.

Telefonla falcıya bağlandıktan sonra falcı sizi kısaca tanır ve işleme başlar. Bakır ya da gümüş bir kabın içerisine su konulur ve yanına bir mum yakılmaktadır. Daha sonra ebced kağıdı yakılarak suya atılmaktadır. Falcı ya da medyum yanan kağıttan dökülen küllerin kasedeki su da oluşturduğu sembolleri yorumlayarak falınıza bakma işlemini gerçekleştirir.

Online olarak fal baktırmak yüz yüze fal baktırmak gibidir. Uzaktan fal baktırma konusunda tereddüt yaşayan insanlar bilmelidir ki alanında uzman bir medyum ya da falcı fal baktırmak isteyen kişinin sesinden enerjini alarak gerekli işlemi rahatlıkla gerçekleştirir. Online fal cafe ler ayrıca telefonda fal dışında watsapp üzerinden görüntülü fal imkânı da sunmaktadırlar. Burada ki işlemde diğer işlemle aynı şekilde gerçekleşir.

Online fal cafe ler aracılığı ile insanlar evlerinden çıkmadan fal baktırma imkânı buldukları gibi diledikleri saatte fal baktırma imkânı da sağlamış olurlar. Kişinin çalışma saatleri kafelerin açık olduğu saatlere denk gelmiyorsa bu uygulamayla ister gece yarısı ister sabah erken saatlerde rahatlıkla fal baktırma imkânı bulabilirler.

Neden Online Fal ?

Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması üzerinden size uygun bir falcıya bağlanarak online olarak 3 kart Tarot Falı, kahve falı, su falı, katina falı, ateş falı, Aşk Falı  bakılabilmekte ve evinizden çıkmadan bu fal deneyiminin tadını çıkarabilmektesiniz.

Ve Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması ile günümüzde tüm fallara baktırabilmek mümkün hale gelmiştir.

Unutmayın ki Online fal cafe olarak hizmet veren telefon fal cafe ve fal santrali gibi telefon fal uygulaması ile haftanın 7 günü günün 24 saati istediğimiz yerden falımıza baktırabiliriz.

Whatsappdan Bilgi Alabilirsiniz.

Kahve Falı, Çingene Tarotu, Peri veya Melek Tarotu hatta yıldızname bile diğer tüm fallar gibi online olarak baktırmak mümkündür ve ayrıca tıpkı yüz yüze fal baktırmak gibi sonuçları kesin ve tatmin edicidir.

Ayrıca Online fal cafe olarak hizmet veren telefon fal cafe 100’ün üzerinde falcısı ve kalabalık bir danışma hattı çalışanları ile hizmet vermektedir. Telefon fal cafe nin danışma hattını ücretsiz arayabilir aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. Ayrıcı telefon fal cafe danışma hattını aradığınızda danışma hattı çalışanları tüm sorularınıza tatmin edici cevaplar verdiği gibi ihtiyacınıza uygun falcıya sizi yönlendirerek hem zamanınızın hem de paranızın boşa gitmemesini sağlar.