Bakla Falı

Bakla falı baktırmanın tam zamanı çünkü Antik çağlardan günümüze gelen en eski fal çeşitlerinden biri olan bakla falı köken olarak Hindistan olarak bilinse de birçok kaynak bakla falı nın ortaya çıktığı medeniyetin Sümerler olduğunu düşünmektedir.

Bakla Falı Tarihçesi : Sümerler toprağı işlemede ilk uzmanlaşmış toplumdur. Sümerler günlük hayatında toprakla ilgili olan hemen hemen her şeyi kutsallaştırmışlardır. Ekin ve hasat zamanlarını bir festival ve şenliğe çevirmişlerdir. Binlerce tanrıdan oluşan bir pagan inancına sahip olan Sümerlerde birçok tarımla ilgili tanrı ve tanrıça vardır. Hatta tüm tanrıların başı olan ana tanrıça bugün doğa ana dediğimiz kavramla özdeşleşmiştir.

Sümerler tahılı ehlileştirmeyi başarmış bir toplumdur hatta dünya da ilk birayı onların bulduğu bilinmektedir. Yalnızca buğday gibi tahıl ürünlerinde değil üzüm gibi meyve konusunda da oldukça başarılı olmuş ve bira tanrısı ve şarap tanrısı gibi tanrılar ortaya çıkarmışlardır. Üzüm hasadında ve buğday hasadında bu ürünlerin içkisini yapıp festival havasında tanrılarına dua etmişlerdir.

Sümerler de toprağın doğurganlığı o kadar derin bir his yaratmıştır ki;

tıpkı toprak gibi doğurgan olan kadın kutsallaştırılmış ve toplumda önemli bir mertebeye yükseltilmiştir.

Buğday hasat döneminde Sümerler hasadın kutsallığını mühürlemek amacıyla kadın ve erkeğin bağlılık törenlerini yapmış yani tarihteki ilk evlilik ritüellerini gerçekleştirmişlerdir.

Böylece doğurgan olduğu için kutsal görülen kadınla birlikte olan erkek başka bir kadınla beraber olamaz. Yaşamını yalnızca bir kadına bağlaması istenirdi.

Sümerlerde tarımın bu kadar önemli bir mertebede olması ve mistik hikayelere olan merak ve yönelim pek tabi kaçınılmaz olarak bakla falının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Sümerlerden Hint topraklarına gittiği düşünülen bakla falı bu coğrafya da kolaylıkla kendine yer bulabilmiştir. Hindistan mistik ögeler ve falcılarıyla meşhur oldukça renkli bir coğrafyadır. Tarım konusunda da oldukça zengin olan bu topraklarda bakla falı gelişimini rahatlıkla sağlamıştır.

Bakla Falı Nedir, nasıl bakılır, nerede bakılır? Telefonda Online Gerçek zamanlı Bakla falı. Online fal merkezi Kahve tarot telefon faL
Bakla Falı

Bakla Falı Nedir Nasıl Bakılır:

Bu falın ilk şartı baklalara dokunmak ve bu esnada akıldan bir niyet geçirmektir. Ardından ise bu baklalar ve kullanılan küçük eşyalar avuca alınmalıdır. Her iki avuca alınan bu eşyalar, dağınık bir şekilde masaya atılır. Bu dağıtma sırasında saçılan taneler, her neyi simgeliyorlarsa ona göre dağılır. Dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan biri malzemelerin sert bir şekilde atılmaması gerektiğidir. Ayrıca birde direkt düz bir şekilde atılmamalıdır. Hafifçe karıştırılıp dağıtılmalıdır.

Falda kullanılan beyaz taş ya da düğme, baktıran kişiyi temsil edecektir. Her malzemenin düştüğü konuma bakılması gerekir. Bu malzemelerin yanında yer alan diğer malzemelerin de nereye düştüğüne önem gösterilmelidir. Hangisi yan yana hangisi uzak belirlenmelidir. Eğer sizi temsil eden taşların yanında olumlu taşlar bulunuyorsa bu dileklerinizin gerçekleşeceği anlamına gelir. Ya da negatif taşların yanında yer alıyorsa bunun sebebi mutlaka araştırılmalıdır.

Beyaz Düğme

Bakla falı nda asıl odaklanılması gereken sizi temsil eden taştır. Sizi temsil eden taşın diğerlerine uzaklığına ya da yakınlığına bakılır. Buna göre bazı yorumlar yapılır. Baklalar tek tek ayrılmış ve hepsi birbirinden uzaksa tuttuğunuz dilek gerçekleşecektir. Bununla birlikte taşlar daha yan yana dağıldıysa dileğinizin gerçekleşmesi zaman alacaktır. Ancak bu atılan taşlar üçerli üçerli dağılmışsa dileğinizin her an gerçekleşeceği anlamı çıkarılır. Beyaz düğme, asıl düğmedir. Sizi temsil ettiği için en dikkat edilmesi gereken taştır. Her yorum o taştan yola çıkılarak yapılmaktadır. Beyaz düğme sağınız yakınsa dileğinizin gerçekleşmesi kısa sürer. Sola yakın ise biraz zaman alacağı anlamına gelir.

Tüm taşların farklı anlamı olduğu için bu fala konuyu iyi bilen birinin bakması gerekir. Gerçek falcının baktığı bakla falı çok daha iyi sonuçların ortaya çıkmasını sağlar.

Bakla Falında Kullanılan Malzemeler ve Anlamları

Yüzük ya da halka: Evliliği temsil eder.

Yeşil taş veya yeşil düğme: Dilek ve para

Kırmızı taş veya kırmızı düğme: Sevgiyi simgeler.

Siyah taş, düğme: Üzüntü

Gri taş, düğme: Ayrılık

Sarı taş, düğme: Hastalık

Kahverengi taş, düğme: Düşmanlık ve dedikodu

Mavi taş, düğme: Sevgili, eş

Beyaz taş: Falı baktıran kişiyi temsil eden taştır.

Baklaların Dizilişi Ne Anlama Gelir?

Eğer hafifçe atılan baklalar arasında birbirine değen yoksa. Ve hepsi farklı bir yere dağılmışsa tuttuğunuz dilek gerçekleşecektir.

Attığınız taşlar, daha sık olacak şekilde dağılmışsa dileğiniz gerçekleşecek ancak bu biraz zaman alacaktır.

Üçerli olacak şekilde gruplara ayrılan taşlar varsa dileğiniz her an gerçekleşebilir.

İki gruba ayrılmışsa dileğiniz bir olay olduktan sonra gerçekleşecektir.

Online Bakla Falı Nasıl Bakılır:

Teknolojik gelişmelerin gölgesinde artık günümüzde birçok işlemi online olarak halletmek mümkün hale gelmiştir. İnsanların yoğun bir biçiminde çalıştıkları bu dönemde birçok aktiviteye zaman bulabilmek neredeyse imkânsız hale gelmiş durumdadır.

Fal baktırmakta insanlar için zaman sıkıntısından dolayı güç bir aktiviteye dönüşmüştür. Ama online fal cafe olarak telefon fal; uygulamasıyla hizmet veren işletmeler bu konuya çözüm bulmuş durumdadır.

Bakla falı da diğer tüm fallar gibi telefon fal uygulaması ile online fal cafe olarak hizmet veren fal kafeler aracılığı ile uzaktan bakımı yapabilen bir faldır.

Online fal cafe olarak telefon fal uygulamasıyla hizmet veren fal cafeler tüm fallarda online olarak hizmet vererek sizlerin herhangi bir fal kafeye gelmeden istediğiniz yerden istediğiniz zamanda dilediğiniz şekilde fal baktırmanıza olanak sağlamaktadır. Online fal uygulaması sayesinde dilediğiniz fala zaman ya da mekân sorunu yaşamadan baktırabilme özgürlüğü yaşarsınız. Bakla falı da herhangi bir fal kafeye gitmeden; online olarak online fal uygulaması ile baktırabileceğiniz bir fal çeşididir.