Çingene Tarotu

Avrupa ve Ön Asya’da Çingene olarak tanımlanan halk aslen Kuzey Hindistan’dan Batı’ya doğru göç eden ve yerleşik hayatı benimsemeyerek, göçebe bir hayat süren ve bu sebeple göçebeliğin getirdiği yeni bir kültür oluşturan insan topluluğudur. Fal olarak çingene tarotu bu topluluğa özeldir.

Çingene Tarotunun Tarihçesi: Çingeneler, Hindistan’dan göç ederken kendi içlerinde izole olmuşlardır. Bu yüzden kendilerine has renkli bir kültür geliştirmişlerdir. Onların bu kendilerine has kültürleri içinde gelişen mistisizmdir. Mistisizm zamanla birçok fal çeşidinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kendi içinde zamanla fal konusunda ustalaşan Çingeneler kendilerine mahsus olan Çingene tarotu geliştirmişlerdir.

Araştırmalara göre Çingene tarotunun 500 yıllık bir geçmişi vardır. Her ne kadar bu falın 500 yıllık bir geçmişi olduğu var sayılsa da; aslında kökenine inilirse bu falın geçmişi 2000 yıldan daha eskidir. Çingene tarotu tamamen o toplumda ortaya çıkmış değildir. Bu tarotun kökeni Antik Mısır’a dayanır. Klasik Tarotun da çıkış noktası olan Antik Mısır, Çingene tarotunun da ilham kaynağı olmuştur.

Aslen klasik tarot ve Çingene tarotunun temellerini Mısırlı rahipler atmıştır. Birçok konuda hala gizemi çözülemeyen Antik mısır rahipleri birçok ayinde kullandıkları sembol ve resimleri tabletlere işlemişler. Ve günümüze kadar gelmesini sağlamışlardır.

Çingene Tarot Sembolleri ;

Çingene tarotundaki birçok sembol ve resim Antik Mısır tabletlerindekilerle benzerlik gösterir; Elbette zamanla Çingene toplumu bu tarotu kendilerine göre şekillendirmişlerdir. Bu kartlardaki bazı resimler kendi kültürlerinden etkilenerek değişime uğramıştır.

Çingelerde fal o kadar yaygındır ki zamanla fal bakma işini resmen meslek haline getirmişler. Müziğe olan yatkınlıklarını da bu aktivitelere ekleyerek bir çeşit göçebe sirk topluluğu haline gelmişlerdir. Çingeler’de meslek haline gelen fal, zamanla onların bu konuda ustalaşmasını sağlamıştır. Ayrıca yeteneklerinin gelecek kuşaklara miras olarak kalmasını sağlamıştır.

Çingeler fal konusunda o kadar ustalaşmışlardır ki! dünyanın neresinde olursa olsun fal denince ilk akla gelen isim olmuşlardır.  Kuzey Hindistan’dan Anadolu’ya, oradan Avrupa’ya göç eden Çingeneler, geçtikleri coğrafyaya kendi kültürlerini getirirken oradaki kültürleri de kendi bünyelerine alarak çok renkli ve zengin bir kültür oluşturmuşlardır. Dünyanın hızla değişen kültürel yapısına ayak uydurmak zorunda kamışlardır. Bu zengin kültür zamanla göçebeliği bırakmak zorunda kalmış ve yerleşik hayatı benimsemişlerdir; fakat yine de kendi içlerinde izole olmayı büyük oranda başarmış; bulundukları ülkelerde kendi semt ve mahallelerini kurmuş ve renkli hayatlarını kendi içlerinde yaşamaya devam etmişlerdir.

Günümüzde dahi Çingeneler atalarından aldıkları falcılık yeteneğini taşımaya devam etmektedir. Ve falcılık konusunda dünyanın en iyileri olmaya devam etmektedirler.

Çingene Tarotuna Nasıl Bakılır:

Çinegene tarotu destesi 78 karttan oluşur. Her kartın kendine özgü anlamları vardır. Klasik tarotun aksine Çingene tarotu çok daha yalın ve sade bir anlatım imkânı sunar.

Klasik tarotun yolunu izleyen Çingene tarotunu diğer tarot türlerinden daha popülerdir. Popüler yapan şey, Çingenelerin sembol ve resimleri çok daha iyi yorumlayıp daha isabetli kehanetler üretmeleridir.

Çingene tarotu özellikle sorduğunuz sorulara diğer fallara göre çok daha net ve isabetli cevaplar verir. İlişkinizin nasıl devam edeceği, iş hayatınızda ilerde nelerle karşılaşacağınız. Hatta ailenizle ilgini sorunların nasıl çözüleceğe gibi sorulara çok daha tatmin edici cevaplar alırsınız.

Çingene tarotunun birden fazla bakım şekli vardır. Bunlar aşk Çingene tarotu, basit Çingene tarotu ve genel Çingene tarotu olarak sınıflandırılabilir.

Aşk Çingene Tarotu: 

Aşk Çingene tarotunda  karşınızdaki insanın size karşı hissettiklerini sizden beklentilerini öğrenebilirsiniz. Bunu için desteden üç tane kart seçmelisiniz. Hatta Bazen yorumlar üstü kapalı cümlelerle size cevap verse de bu üç kart size hayatınıza uyarlayıp doğru yolu bulabileceğiniz cevapları verecektir.

Genel Çingene Tarotu:

Genel Çingene tarotu dizilimi kolay görünür fakat fazlasıyla bilgi edinmenizi sağlar. Hayatınızla ilgili genel bir bilgi konusunda bilgi edinmek istediğinizde bu yöntem oldukça etkilidir. Bu dizilim oldukça basittir. 21 tane kart seçilir, her sırada 7’şer tane olacak şekilde 3 sıra alt alta dizilir. İlk sıra sizlere geçmişiniz, orta sıra şuan ki durumunuz, en alt sıra ise geleceğiniz hakkında bilgi verecektir.

Basit Çingene Tarotu:

Basit Çingene tarotu dizilim düzeni için 36 kart gereklidir. Bir kral ya da kraliçe seçmeniz gerekir ve deste karıştırılır. Ortaya seçilen kral ya da kraliçe kartı yerleştirilir. Sonrasında 4 sıraya da 4 tane kart gelecek kadar kart seçilip ilk seçilen kartın üzerine dizilir. Bu kısım yakın gelecek hakkında bilgi verir. Daha sonra yine 4 sırada 4 tane kart olacak kadar kart seçilip kral ya da kraliçenin alt kısmına dizilir. Bu kısımda sizlere uzak gelecek hakkında bilgi verir. Son olarak iki kart seçilir ve bütün kartların en alt kısmına yerleştirilir. İlk kart geçmişte hayatınızda olup şuan görüşmediğiniz kişiyle yaşadığınız sorunlar hakkında. Ayrıca ikinci kart gelecekte sorun yaşayıp hayatınızdan çıkaracağınız kişi hakkında bilgi vermektedir.

Çingene tarotunda bazı diğer tarotlarda olduğu gibi kartların ters ve düz anlamları ayrı bir şekilde yorumlanmaz. Bu tarot şekli çok daha sade ve basit bir şekilde açılır. Çingene tarotunda bütün kartlar düz şekilde açılır ve o şekilde yorumlanır.

Online Çingene Tarotuna Nasıl Bakılır:

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak günümüzde tüm fallara online olarak bakmak mümkündür. Bunun için yapılması gereken şey online fal cafe olarak hizmet veren işletmelerden telefon fal aracılığı ile yararlanmaktır.