El Falı

El falı nın tarihçesi hala tartışmalı bir konu olsa da kökenin antik Hint kültürüne dayandığı düşünülmektedir ve bu konuda oldukça sağlam kanıtlar ve işaretler vardır.

El Falı Tarihçesi : El falı bakımı oldukça güç ve diğer fallara nazaran bakılması en zor fallardan biridir. El falına bakmak yalnızca iyi bir falcı olmakla mümkün değildir. El falına bakacak kişi doğuştan durugörü yeteneğine sahip olmalı aynı zamanda vücut okuma tekniklerinde ustalaşmış olması gerekmektedir.

Hindular Mastrika konusunda uzmanlaşmış bir halktır. Mastrika insan vücudunda oluşan çizgilerin analizi anlamına gelir. Mastrika konusunda Hinduların uzmanlaşmış bir toplum olması bizi el falının çıkış noktası olarak Hindistan’a götürebilir.

Mastrika konusunda uzmanlaşan Hindular zamanla el falını ayrı bir uzmanlık alanı haline getirdiler ve buna da Samudrika adını verdiler.

Hindular meditasyon ve yoga konularında ilk uzmanlaşan toplumlardan olmuşlar ve insan bedenini yalnızca bir madde olarak görmek yerine onu anlamlandırmaya ve çözümlemeye çalışmışlardır; keza reenkarnasyon inancının temelleri burada yatar madde yok olmaz yalnızca dönüşüme uğrar ve her ölüm başka bir yaşamı doğurur. Bu ilke üzerinden yola çıkıldığında Hindular insan vücudunu bir yol haritası gibi gördüler ve onu anlamaya daha doğru bir tabirle okumaya çalıştılar. Onlara göre kaderimiz bedenimize çizilmiş bir şekilde bizimle yolculuğa devam ediyordu ve bedenimiz birer harita yol gösterici bir pusulaydı.

Antik Hint kültüründen uzaklaşırken Hindistan’dan batıya doğru göç eden ve bugün Çingene olarak isimlendirdiğimiz göçebe topluluklar da el falında uzmanlaşmış insanlardır. Buradan anlaşılacağı üzerine Hint kültürünü yanında taşıyan Çingeneler ey iyi el falına bakan insanlar haline gelmişlerdir.

Batı’ya gidildiğinde ise Yunan filozof Anaksagoras’ın milattan önce 440 yıllarında öğrencilerine el falına bakma dersleri verdiğine işaret eden kanıtlar vardır.

Yunan filozof Anaksagoras’ın el falını biliyor ve eğitimini veriyor oluşunu yazmış olduğu ve daha sonra Büyük İskender’e hediye edilecek olan ‘Altın Harflerle Yazılı Eser’ adlı kitaptan anlaşılmaktadır.

El Falı uzunca bir dönem Çingeneler ve bir avuç insan tarafından bilinip uygulanabilen bir fal iken 20. Yüzyılın başlarında birden popüler hale gelmiş ve herkesçe beğenilip güvenilen bir fal konumuna gelmiştir.

Günümüzde el falı herkes tarafından bilinen bir fal olmasına rağmen, el falına bakabilen insan sayısı çok az olduğundan bakılması ve baktırılması oldukça zor bir fal olmaya devam etmektedir. El falı nda uzmanlaşmış bir falcı bulmak oldukça güçtür ve eğer uzman bir el falı uzmanı bulunursa sonuçları kişi için oldukça tatmin edici olacaktır.

El falı nedir? Nasıl bakılır?

El falı Nedir Nasıl Bakılır:

El falı Samudrika olarak adlandırılan ve kökenini Mastrika tekniğinden alan bir fal çeşididir. Temel olarak el falı avuç içerisinde yer alan çizgilerin yorumlanmasıyla bakılan bir fal çeşididir. Bakımı oldukça zor olan bu fal çeşidine bakabilmek için fala bakan kişinin hem mastrika hem de samudrika tekniklerinde uzmanlaşmış olması ve de durugörü yeteneğine sahip olması gerekir.

El falına bakılırken kadınlar için sağ ve erkekler için sol el seçilir. Falına bakılan kişinin cinsiyetine göre ellerden biri kader diğeri ise yaşam boyunca yapılanları sembolize eder. Ellerden baskın olan el kişinin karakteri ve geleceği hakkında ip uçları verir. Kimileri sol elin imkânı ve ne olduğunu gösterdiğini söyler, tam olarak ne olacağını değil. Ve ellerdeki bir farklılık, onlardan birinin, konu hayatları olduğunda, onu değiştirmek için harekete geçeceği anlamına gelebilir.

El falına bakılırken seçilen el de bulanan çizgiler dört ana bölüme ayrılır. Fakat bazı durumlarda çizgiler kopuk olabilir ve bu çizgi üçe düşebilir. Tüm bu durumlar kişinin kaderi ve gelecekte çizeceği yol hakkında izler taşır.

El falı na bakılırken dört ana gruba ayrılan bu çizgiler şu şekilde isimlendirilebilir. Kalp çizgisi, akıl çizgisi, hayat çizgisi ve kader çizgisi. Bazı insanlarda hayat ve kader çizgisi iç içe geçmiş şekilde bulunabilir bu insanların falına bu doğrultuda bakılır.

  • Kalp Çizgisi: Bu çizgi, takip edilen geleneğe bağlı olarak her iki yönde de okunabilir (serçe parmaktan işaret parmağına doğru ya da tam tersi). Bunun duygusal dengeyi, romantik bakış açısını, depresyonu ve kalp sağlığını gösterdiğine inanılır. Kalp çizgisi uzun ve yay gibi olanlar aşk hayatından memnun ve sakin kişilerdir. Bu durumda kalp çizgisi işaret parmağının altından başlar. Kalp çizgisi orta parmağın altından başlıyorsa bu kişi aşk hayatında bencildir. Kalp çizgisi eğer avucun tam ortasından başlıyorsa bu kişi çabuk aşık olan şıp sevdi birisidir. Kalp çizgisi düz ve kısa olan kişi romantizme ilgisi az olan biridir. Kalp çizgisini kesen küçük çizgiler varsa o kişi duygusal olarak kırgın ve içe kapalı biridir.
  • Akıl Çizgisi: Bu, bir kişinin öğrenme biçimini, iletişim yaklaşımını, entelektüelliğini ve bilgiye susamışlığını temsil eder. Eğri bir çizgi yaratıcılık ve doğallık ile ilişkili iken düz bir çizgi pratiklik ve düzenli bir yaklaşımla bağlantılıdır. Kısa çizgi fiziksel kazanıma duygusal kazanımdan daha çok yönelimi gösterir. Eğri ve yatık bir çizgi varsa kişi yaratıcı bir ruha sahiptir ve yetenekli biridir. Akıl çizgisi hayat çizgisinden ayrıysa bu kişinin maceraperest biri olduğuna işaret eder.
  • Hayat Çizgisi: Bu çizgi, başparmağa yakın başlar ve bileğe doğru yay şeklinde uzanır. Bu, fiziksel sağlığı, genel mutluluğu ve büyük hayat değişikliklerini yansıtır. Uzunluğu ömrün uzunluğu ile ilişkili değildir. Bu çizgi başparmağa yakın geçiyorsa kişi sürekli yorgunluk hisseden ve hayata karşı ilgisiz ve tembel biridir. Bu çizgi eğer eğriyse kişi yüksek bir enerjiye sahiptir. Kısa ve belirsizse başkalarının etkisinde kalan çevrenin sözleriyle hayatını şekillendiren biridir. Kişi birden fazla hayat çizgisine sahipse çok canlı ve sevecen biridir. Çevresindeki herkesi mutlu eden ve çok sevilen biridir.
  • Kader Çizgisi: Talih çizgisi olarak da bilinen çizgi, bir kişinin hayatının kendi kontrolü dışındaki dış etkenlerden etkileme derecesini belirtir. Bu çizgi avuç içinin en altından başlar. Bu çizgi kişi de çok derinse o kişi kaderin tam anlamıyla kontrolü altındadır ve yaşamı savrularak geçiyordur. Eğer bu çizgi hayat çizgisiyle birlikte uzuyorsa kişi kendi kendini yetiştiren ve tutkularının peşinden giden biridir. Baş parmağın dibinden başlıyorsa ailesi tarafından destek gören ve arkadaşları tarafından sevilen biridir. Bu kişiler doğuştan şanslı olarak nitelendirilir ve her zaman birileri ona yanında destek olmaktadırlar.

El Falına Online Olarak Nasıl Bakılır:

Tüm fallarda olduğu gibi el falı na da online olarak baktırmak mümkündür. Bunun için yapılması gereken şey avuç içlerinin fotoğrafını çekip online fal baktırmak istediğiniz yere göndermektir.

Online fal cafe olarak telefon fal hizmeti veren turuncu fal cafe ve nar fal gibi işletmeler online olarak el falı bakımı yapmaktadırlar.