Online Su Falı Nedir, Nasıl Bakılır?

Online su falı nedir, nasıl bakılır? Su falı baktıranların yorumları nedir? Sanal su falı baktır, 7/24 gerçek en iyi su falı, canlı su falı, gerçek falcılara canlı su falı baktır

Online su falı nedir? Geçmiş yıllardan beri geleceğin bilinmezliği insanların kafasında büyük soru işaretleri oluşturmuştur. Bu durum da gelecekten haber alabilmek için bazı yöntemlere başvurmaya neden olmuştur. Fal da bu yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Falın online su falı, tarot falı, kahve falı, melek falı, iskambil falı, katina falı gibi pek çok çeşidi bulunur. Her falın farklı bir içeriği bulunur. Birbirinden farklı olan bu fal çeşitleri gelecekten haber getirmektedir. Peki, bu yöntemlerden biri olan su falı nedir?  Hep birlikte detaylarını inceleyelim.

Online su falı, baktıran kişilere özel olarak pek çok bilgi vermektedir. Ayrıca bakıldığı esnada okunması gereken belli başları esmalar bulunur. Bakan kişinin bu konuda uzman ve deneyimli olması gerekir. Özellikle evlilik gibi hayat içinde yer alan dönüm noktalarından haber verir.

Online Su Falı Nasıl Bakılır?

Hayat içerisinde yer alan belli başlı dönüm noktaları hakkında bilgi verir. Ayrıca gerçek falcılar tarafından bakılması gerekir. Özellikle bu nokta çok önemlidir. Gerçek falcı bakmazsa yanlış sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bakan kişilerin enerjilerinin de yüksek olması gerekir. Herkes tarafından kolayca bakılabilecek bir fal çeşidi değildir.

Online su falı, çok güçlü bir fal çeşidi olması ile diğer fallardan ayrılır. Bakıldığı sırada okunması gereken bazı dualar bulunur. Oldukça iyi sonuçlar vermesinden dolayı son yıllarda popüler bir hale gelmiştir. Burada suyun mevcut görüntüsü önemlidir. Duaların ve ayetlerin, fala bakılırken okunmasının nedeni su ile daha iyi iletişime geçebilmek içindir.  Bununla birlikte ortamın çok aydınlık olmaması gerekir. Bir mum ışığı yeterli olacaktır. Ortam olabildiği kadar sessiz olmalıdır. İlk olarak bir bardağa su koyulmalıdır ve su hazır hale getirilmelidir. Ardından bakacak olan kişi bazı sorular soracaktır. Böylece fal bakmaya başlanmış olur. Baktıran kişi özellikle neyi öğrenmek istiyorsa buna dair sorular yöneltmelidir.

Suya bakıldığında görülen şekiller eğer dilenen motifler ise istekler gerçekleşecektir. Ancak istenmeyen motifler çıkar ise bu isteklerin gerçekleşmeyeceği anlamına gelir.

Online Su Falına Bakarken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Günlük hayatta baktırılan pek çok fal çeşidi bulunur. Kahve falı ve tarot falı bu konuda ön plana çıkarken son yıllarda su falı da popüler bir hale gelmiştir. Online su falı, gerçek falcı tarafından bakıldığı takdirde önemli bazı bilgileri sizlere sunacaktır. Gerçekçi bilgiler elde edebilmek için su falı, tercih edilmesi gereken fallar arasında yer alır. Uzman bir falcı bu konuda oldukça büyük bir yardım sağlayacaktır. 

Gerçek falcı bulmak dışında dikkat edilmesi gereken bir nokta daha vardır. Aydınlatma çok önemlidir. Çok ışık saçan bir ortamda bakılması doğru değildir. Hafif bir aydınlık yeterli olur. Buna örnek olarak mum gösterilebilir. Bir adet mum gayet iyi bir sonuç verilmesini sağlar. Sessiz bir mekan olursa daha da iyi sonuçlar ortaya çıkar. Ne kadar sessiz olunabiliyorsa bir o kadar iyi sonuç verir. Fala bakacak ve baktıracak kişinin de bu duruma ruhen hazır olması gerekir. Böylelikle sonuçlar daha gerçekçi olur. 

Artık su falı da olmazsa olmaz sallar içinde yer almaktadır. Yüz yüze bakılabildiği gibi online fal seçenekleri de sunulmaktadır. Profesyonel bir falcı bulunursa rahatlıkla bakılır. Okunması gereken ayet ve dualar da büyük önem taşır. Tamamen doğru okunması gerekir. 

Su Falı

Su Falı nedir nasıl bakılır ?Orta Asya’da iki şey oldukça kutsal ve kullanımı katı kurallara dayanan öğelerdi. Bunlar tuz ve suydu. Kuşkusuz bunun en önemli sebebi bu coğrafyada bu iki şeyin az olması ve hayati önem taşıyor olmasından ileri geliyordu. Moğollarda ve Türklerde su o kadar kutsaldı ki her ikisinde de ‘Su Tanrıçası’ ya da suyun korucu olarak görülen ‘su perisi’ mistik öğeler vardı.

Su Falı Tarihçesi : Her iki medeniyette de Yer-Su inancı olarak bilinen bir inanç mevcuttu. Bu inanca göre toprak ve su kutsaldı ve bu iki unsur hayatın temelini oluşturuyordu. Zamanla Yer-Su inancı Kore ve Japonya gibi Uzak Doğu milletleri tarafından Yin-Yang felsefi inancına dönüşmüştür.
Suyun bir kehanet aracı olarak kullanılması ise M.Ö 3000 yıllarında Pers İmparatorluğunda görülmektedir. Pers kâhinleri çeşitli tılsım ve sembollerle bezeli bakır bir kaba koydukları suya kişinin bir damla kanını damlatarak suyun içerisinde oluşan motifler aracılığı ile kişinin geleceğini yorumlarlardı.
Su falı Perslerden Batı’ya M.Ö. 750 yılında Roma hükümdarı Numa Pompilus zamanında geçmiştir. Büyük filozof Pisagor bile bu yöntemi kullananlar arasındadır. Roma İmparatorluğu’nda su falı çok önemli hale gelmiştir. Zamanla farklı şekillere bürünmüştür ve günümüze kadar bir kültür halinde aktarılmıştır. Hala bugün Avrupa’da içerisine bozuk para atılarak dilek dilenen dilek çeşmeleri vardır. Bu kültürün temeli su falına dayanmaktadır.
Suyun Kutsallığı ve su falının Batı’da ki durumu da oldukça ilginçtir. Antik Yunan mitolojisinde Ekho adında güzel peri kızı ormanda avlanan Narkissos adında avcıya âşık olur. Narkissos peri kızına yüz vermez ve oradan uzaklaşır. Bunun üzerine peri kızı çığlık atmaya başlamıştır sesi her yerde yankılamaktadır. Sesinin yankıları arasında yok olur. Günümüzde sesin yankılanmasına echo denmesinin nedeni de budur. Bu duruma çok kızan tanrılar Narkissos’u sonsuz güzellikle lanetlerler. Bir gün nehir kenarına su içmeye gelen Narkissos su da kendi yansımasını görür, kendisine âşık olur. Nehir kenarından uzaklaşamayan Narkissos kendi güzelliğinin lanetiyle nehrin üzerinde lotus çiçeğine ‘’Bizdeki adıyla Nergis çiçeği’ dönüşür.


Galyalılar da Tanrı’nın suda yaşadığına inanırlardı. Bu sebeple suyu geleceklerini görebilecekleri bir ayna olarak hayal ederlerdi.

Fal çeşitleri nelerdir, nerede bakılır, nasıl bakılır? en iyi en gerçek çıkan fal hangisidir? kahve, katina, yıldızname, melek, evlilik, yüzük, mum, kemik, bakla, tarot, el, kül, çingene, laro, peri, ateş, su falı çeşitleri.


Tibet halkı içinde su kutsaldır. Dalai Lama Gölü günümüzde hala Tibet halkı için kutsal bir yerdir. İnsanlar gelecekte olacak kötü olaylardan arınmak için bu Gölde kendilerini temizlerler.
Görüldüğü üzere dünyanın her yerinde bir dönem suya kutsal atıflarda bulunulmuştur. Su falının Anadolu topraklarına girişi ise Araplar aracılığı ile 11. Yüzyılda gerçekleşmiştir.

Su falı nedir nasıl bakılır, kim bakar, nerede bakılır? Online telefonda gerçek su falı 2022
Su Falı

Su Falına Nasıl Bakılır:

Ayrıca Su falına bakma tekniğini ilk olgun hala getiren Persli rahipler, gümüş bir kaba çeşitli kutsal kelimelerle arındırma işlemi yapıp içerisine falına baktırmak isteyen kişinin kanını damlatırlardı. Ayrıca kanın su da dağılımında oluşan motifleri yorumlarlardı.
Günümüzde su falına bakılırken birçok farklı teknik kullanılmaktadır. Bunlardan en yaygın olanı suya yakılıp atılan ebced kâğıdının su da yorumlanmasıyla olandır.
Genellikle gümüş bir kâsenin içerisine konulan su çeşitli dualarla arındırılmaktadır. Sonrasında fal baktıracak kişinin bilgilerini içeren ebced kâğıdı yakılarak bu kâseye atılmaktadır. Ebced kâğıdının küllerinin su da oluşturduğu semboller falcı tarafından yorumlanır.
Su falı, fallar içerisinde bakımı en zor olan fal çeşitlerinden biridir. Bu sebeple su falına bakan kişinin durugörüye sahip olması gerekir. Su falı psişik güç, telepati ve nesnedeki enerjiyi okuyabilme yeteneği gerektirir.
Su falına loş bir ortamda ve mum ışığında bakılmalıdır. Bu sayede enerjinin su üzerinde toplanmasının sağlanması kolaylaşır. Fala bakan kişinin kalbi ve ruhu tamamen kötülükten arınmış olması gerekmektedir.


Su falında genellikle gümüş ya da bakır bir kap kullanılmaktadır. Kaba boşaltılan suya gerekli dualar okunduktan sonra işlem başlatılmaktadır.


Su falında yaygın olarak kullanılan bir diğer yöntem ise şöyledir; Fala baktıracak kişinin sorunları ve başından geçen olumsuz durumlar bir kâğıda yazılır. Ayrıca yakılarak su kâsesinin içine atılmaktadır. Daha sonra kişiye ait bir obje genellikle bir takı ipe bağlanarak suyun içerisine batırılmaktadır. Suyun içerisinde oluşan şekiller falcı tarafından yorumlanır.
Bu şekilde bakılan su falında genellikle amaç gelecekte olacak olumsuzlukları bertaraf etmektir.
Su falı genel olarak gelecekle ilgili bilgi edinmek için bakılmaktadır. Ayrıca gelecekte olacak kötü olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirleri önceden görmek için bakılmaktadır. Su falı ustalık gerektiren bir faldır ve uzman bir medyum tarafından bu fala bakılması gerekir. Ayrıca su falına bakarken; Fala bakan ve baktıran kişinin temiz kalpli olması ve iyi niyetli kimseler olması gerekmektedir. Yoksa falın sonuçları net çıkmaz.
Su falına bakılırken su da gerçekleşen dalgalanmalar ve motifler yorumlanır. Bu dalgalanmaların ve sembollerin genel olarak anlamları şöyledir: Çok yoğun dalgalanmalar kötüye yorumlanır. Az sayıda dalgalanmalar hayra işaret eder. Su da oluşan baloncuklar gelecek hakkında müjdeli bir habere işaret eder. Suya yakılıp atılan kâğıdın külleri dağılıyorsa bu iyiye yorumlanır. Fakat küllerin kâsenin dibinde toparlanması kötüye işaret eder.

Online Su falına Nasıl Bakılır:

Birçok falda olduğu gibi su falına da online olarak bakılmaktadır. Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması ve yoğun çalışma temposu yüzünden insanlar artık online fala daha çok talep göstermektedir. Online fal baktırmak hem konforlu hem de kişinin beklentilerini fazlasıyla karşılaması açısından oldukça cazip seçenektir. Bu konuda uzman olan 90+ falcısıyla Türkiye’nin en büyük fal merkezi olan Telefon Fal Merkezidir. Alanında uzman fal bilim uzmanlarıyla 7/24 online hizmet vermektedir.
Su falına yüz yüze olduğu gibi online olaraktan da baktırılmaktadır. Durugörüde uzmanlaşmış falcı önceden dualar ile okunmuş olan suyu gümüş ya da; bakır bir kaba aktarır. Telefondaki kişinin sorunlarını ve başından geçen olumsuzlukları bir kâğıda yazılmaktadır. Ayrıca falcı kâğıdı yakarak kâseye atar. Suda oluşan şekil ve sembolleri yorumlamaya başlar. Burada önemli olan falcının alanında uzman olması ve durugörüsünün gelişmiş olmasıdır. Bu sayede Bakımı yapan falcı sözlü olarak online iletişime geçtiği kişinin enerjisini sesinden okuyarak rahatlıkla suya aktarır.

Su Nasıl Bakılır?


Bu şekilde su falı, yüz yüze olduğu gibi aynı ritüelle bakılmaktadır. Online olarak bakılan fal yüz yüze bakılan faldan farklı değildir ve etki oranı yüzde yüz aynıdır.
Online olarak fal baktırmak, kişi için oldukça konforlu olmakla birlikte, çalışma hayatında yoğun olan ve dışarı çıkamayanlar için bir kolaylıktır.
Su falı, bakımı zor bir fal olduğundan ve uzman bir duru görü uzmanına ihtiyaç duyulduğundan online olarak bu fala bakmak daha da zorlaşmaktadır. Burada önemli olan fal bakımını yapan kişinin uzman olmasıdır. Alanında uzman ve duru görü sahibi bir fal bakım uzmanı kişi orada olmadan da rahatlıkla kişinin falına bakar.