Kurşun Dökme ve döktürme

Kurşun Dökme ve döktürme en iyi kurşun dökme nasıl dökülür? Kim döker en iyi kurşunu kim döker? Kurşun nasıl okunur? Duası ayeti hemen canlı online telefonda sesli görüntülü kurşun döktür. En iyi kurşun dökme ve Kurşun döktürmenin kökeninin Orta Asya Türk Şamanlarına kadar dayandığı düşünülmektedir. Bazı kaynaklar kurşun döktürme geleneğinin Kafkas Türklerinden, Pers (İran) kültürüne geçtiğine işaret eder.

Kurşun Dökme ve Döktürme Tarihçesi : Kurşun dökme ritüeli ile ilgini en eski ve somut kaynak Oluz Höyük kazılarında ortaya çıkarılmıştır. 11 yıldan uzun süredir sürmekte olan bu kazılarda, kurşunun tıpkı günümüzdeki gibi eritilip suya döküldüğünü işaret eden kurşun kalıntıları bulunmuştur. Anlaşılan o ki kurşun tıpkı bugün kurşun dökme ritüeli nasılsa aynı biçimde bir işlemden geçirilmiştir.

Oluz Höyük kazılarında bulunan kurşun kalıntıları 2500 yıl öncesine tarihlendirilmiştir. Bu, kurşun dökme işleminin en eski somut tarihlendirilmesidir. Anlaşıldığı üzere Kafkas Türklerinin geleneğini kendi kültürlerine entegre eden Persler bu geleneği sürdürmüşlerdir.

Kurşun dökme işleminin Orta Asya Türk Şamanlarına ait olduğu savını destekleyen en büyük temel gerekçe günümüzde kurşun dökme işlemini yalnızca kadınların yapabiliyor olmasıdır. Orta Asya Türkleri bilinen en eski anaerkil toplumdur. Günümüzde Türkler ataerkil bir toplum olarak bilinse de bu durum Orta Asya Türklerinde farklıydı. Orta Asya Türk devletlerinde kadın toplumun her kademesinde yer alır; kılıç kuşanıp savaşlara katılır, kurultayda oy kullanır hatta hükümdar eşleri, baştaki hükümdar savaşa gittiğinde bizzat ülkeyi yönetirlerdi. Anadolu Selçuklu dönemine kadar kadınların toplumdaki yeri bu şekildeyken, Osmanlı devleti ile birlikte kadın hareme çekilmek zorunda bırakılmış ve önemsizleştirilmiştir.

Tarihte İlk kadın hükümdar da bir Türk’tür. Saka hükümdarı ölünce yerine geçen varisi Perslerle girilen bir savaşta öldürüldüğünde Tomris hatun ordunun başına geçmiş ve oğlunun intikamını almıştır. Bu savaştan sonra bir Türk devleti olan Sakaların başına bir kadın hükümdar geçmiştir.

Anlaşılacağı üzere Orta Asya Türklerinde kadının yeri erkekle eşit hatta bazı durumlarda kadın erkekten üstün görülmektedir. Türklerin Şamanizm’e geçmesiyle birlikte Şaman büyücüleri yalnızca kadınlar içinden çıkmıştır. Daha sonraki dönemde Şamanlığı sürdüren erkekler olsa bile bunlar kadın gibi giyinir ve geleneği kadın şaman büyücüleri gibi sürdürmeye devam etmişlerdir.

Ayrıca Kursun döktürme işlemini günümüz de kadınların yapması Orta Asya Türk Şamanizm’in bir devamı niteliğindedir.

Kurşun Döktürme neden, kime, niye, ne zaman, nasıl yapılır? Online telefonda görüntülü gerçek kesin sonuçlu Kurşun Döktürme telefonfal.com da
Kurşun döktürme

Kurşun Döktürme İşlemi Nasıl Yapılır:

Orta Asya Türk Şamanlarından bu yana uygulanan bir işlemdir. Kurşun döktürme işlemi yalnızca kadınlar tarafından yapılabilir. Kursun döktürme işlemi için falcı ya da medyum olmak yeterli değildir. Kurşun döktürme işlemi esasen bir fal çeşidi değil bir olumlama ve arındırma işlemidir.

Kurşun dökme işlemini yapan kişiye ‘Ocaklı’ adı verilir. Ocaklı adı verilen bu kadın bakımcılar en az dört kuşak aileden yapıyor olması gerekir. Yani kursun dökme işlemini yapan kişi yalnızca bu işlemi bilmekle kalmaz. Ayrıca kan bağıyla genetik olarak bu yeteneği kendinde taşır.

Elbette ki kurşun döktürme işlemi için her zaman bir ocaklı bulmak oldukça güç bir durumdur. Kurşun döktürmek isteyen kişi eğer bir ocaklı bulamıyorsa, bir ocaklıdan yetki almış, kan bağı ile bu yeteneği taşımıyor olsa bile durugörü yeteneği gelişmiş ve bir ocaklıdan sözlü olarak yetki almış olan bu kişilere ‘İzinli’ denir. İzinli olarak nitelendiren bu kişiler de kurşun dökme işlemini gerçekleştirebilir.

Kurşun döktürmek için 250-300 gram kadar kurşun gereklidir. Kursun derin bir metal kepçe içerisinde eritilerek kişinin üzerine gerilen bir örtünün üzerinde tutulan derin bir su kabına bu eritilen kurşun bir seferde dökülerek işlem gerçekleştirilir.

Kursun dökme işlemi önce kişinin başı üzerinde gerçekleştirilir. Suyun içerisine dökülen kurşun parçası alınıp tekrar eritilerek bu kez kişinin göbeği üzerinde işlem tekrarlanır. Aynı işlem son defa olarak ayaklar üzerinde tekrarlanır.

Antik çağlardan beri uygulanan bu ritüel ‘Ocaklı’ adı verilen kadınlar tarafından gerçekleştirilir.

Bu kadınlar en az dört kuşak aileden bu işi yapıyor olmalıdır; yani kurşun dökümü işlemini

yapan kişi yalnızca bu yöntemi bilmekle kalmaz kan yoluyla genetik olarak bu kültürü taşır.

Kurşun dökmek için ocaklı biri bulunamadı ise, bir ocaklıdan görev teslimi alan ve ‘İzinli’ olarak

nitelendirilen kişi de kurşun döküm işlemini gerçekleştirebilir.

Kurşun dökme işlemi şu şekil de yapılır:

250-300 gram kadar kurşunun derin metal bir kepçede eritilerek kişinin üzerine gerilen bir

peştamalın üzerinde tutulan derin bir su kabına bu eritilen kurşunun bir seferde dökülmesiyle

gerçekleşen işleme kurşun dökümü denir.

Kurşun dökümü önce kişinin başı üzerinde gerçekleştirilir. Suyun içine dökülen kurşun parçası

alınıp yeniden eritilir ve işlem kişinin göbeği üzerinde tekrarlanır. Aynı işlem son olarak kişinin

ayakları üzerinde tekrarlanır.

Kurşun dökümünde üç kez tekrarlanan bu işlemin her bölümünde sudan çıkarılan kurşun ocaklı

tarafından yorumlanır. Kurşunun aldığı şekiller kişinin içinde bulunduğu durumlar hakkında çeşitli

bilgiler verir.

Kurşun Döküm işlemi bir fal bakma yöntemi değildir. Bu işlemin amacı kişinin üzerinde biriken

negatif enerji ve nazarın alınmasıdır. Kişi kurşun dökme işlemiyle rahatlatılır; nazardan ve kötü enerjiden arındırılır.

Kurşun dökme işleminin bir bölümü kurşunu döken kişinin bu yeni şekle bürünen kurşunu yorumlamasından oluşur. Dökülen kurşunun tek parça olması, dikenli bir şekle sahip olması. Ayrıca üzerinde baloncuklar oluşması gerekir. Ya da kurşunun parçalanarak pul pul dökülmesi farklı farklı durumları ifade eder.

Kurşun dökme işleminde kurşunun tek parça olarak kalması ve üzerinde düz alanların oluşması iyiye yorumlanır. Eğer kurşun üzerinde çok fazla sivri alanlar oluşuyorsa! Bu kişi üzerindeki kötü enerji ve nazara işaret eder. Kurşunun suyun içinde dağılması ise kişinin çevresindeki kötü niyetli insanların planlar yaptığına delalet eder.

Kurşun dökme işlemi sayesinde kişi kötü enerjiden arındırılır. Yani kurşun döküm işleminde yalnızca şekiller ve olaylar yorumlanmaz. Gelecekte oluşacak kötü olaylar önceden tespit edilip giderilir.

Kurşun dökme işlemi bir çeşit olumlama yöntemidir. Kurşun döktüren kişi işlemin ardından bir rahatlama yaşar. Bu rahatlama hem ruhani hem de fiziki olarak gerçekleşir. Kişinin üzerinde biriken negatif enerji ve nazar kurşun dökme işlemi ile bertaraf edilir. Ayrıca kurşun döktürme dinen sakıncası olmayan bir işlem olup rahatlıkla kişi tarafından dilediği zaman yaptırılabilir.

Online Kurşun Dökme İşlemi Nasıl Yapılır:

Günümüz dünyasında insanlar oldukça yoğun bir tempoyla çalışmakta ve birçok aktiviteye zaman ayıramamaktadır. Yoğun çalışma temposu ve zaman yetersizliği yüzünden insanlar fal baktırmak içinde gerekli zamanı yaratamamaktadırlar.

Öncelikle Online fal cafe olarak hizmet veren işletmeler bu durumu kesin bir çözüm getirmiş durumdadırlar. Ayrıca Online fal hizmeti veren işletmeler Online Fal cafe telefon fal uygulaması aracılığıyla 7/24 kesintisiz fal hizmeti vermektedirler.

Ayrıca Online telefonda kurşun dökme işlemi şu şekilde gerçekleşir: Online fal uygulaması ile online fal kafe den bağlantı yapan kişi direk olarak bir kurşun döküm işlemcisine bağlanır. Ocaklı ya da izinli olarak nitelendirilen bu alanında uzman kurşun döküm işlemcisi telefon üzerinden kişinin ad, soy ad ve doğum bilgileri gibi birtakım bilgilerini alarak, kişinin bir çeşit yıldız haritasını çıkarır. Bu çıkartılan yıldız haritası kullanılarak bakımı yapan falcı derin bir metal kepçe içerisinde 250-300 gram kurşunu eritir. Eritilen kurşun telefon üzerinde tutulan derin bir kaba birden dökülerek işlem gerçekleştirilir.

Online kurşun dökme işleminde dökülmüş olan kurşun falcı tarafından yorumlanır ve olumlama işlemi gerçekleştirilir. Bakımı yapan falcı daha sonra kurşunun fotoğraflarını işlemi yaptıran kişiye atar.

Online fal baktır. Ankara fal, istanbul fal, online canlı fal.