Osmanlı Döneminde Falcılık

Bu Döneme baktığımızda ise Müneccim başıların Osmanlı sarayında önemli bir yeri olduğu görülmekte. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kahve falı başta olmak üzere birçok fal bakılmaktaydı.

Osmanlı Döneminde Falcılık ; Şöyle ki, ‘umumiyetle sarayların ve konakların dış hizmetlere mahsus kısımlarında çalışanlara; “Birun halkı” yani dış halkı adı verilirdi. Birun halkı altı kısımdan oluşurdu. Müneccim başılar bu halkın birinci kısmı olan Ulema Sınıfında yer alırdı. Müneccim başının görevi çeşitli önemli olaylar için astrolojik hesaplara dayanarak uğurlu vakti seçmekti. Ve her yıl takvim tertip etmekti.’

Müneccimbaşılar Beykoz’da yaşarlardı. Müneccimlerin yetmiş, remilcilerin üç yüz kişi oldukları bilinmektedir. Ayrıca Bu rakamlara göre müneccimlerin ve remilcilerin hiçte azımsanacak bir sayıda olmadıklarını söyleriz. Osmanlı İmparatorluğunda kazaskerler şer’i hükümler veren kişilerdi. Müneccimbaşıların ve remilcilerin kazaskerlerle yan yana geçtikleri göz önüne alınınca. Hatta müneccimbaşıların kendilerine has kavukları olduğu göz önüne alınınca. Onların sosyal ve idarî hayat içinde sahip oldukları yer daha iyi anlaşılmaktadır.

Osmanlı döneminde kemik falı, yıldız falı, remil, kur'an falı, tarot falı, kahve falı
Osmanlı Döneminde Falcılık Nasıl yapılırdı?

Öyle ki Giovanni Scognamillo’nın “Astroloji ve Yıldız Bilimi” adlı eserinde yer alan ;Osmanlı İmparatorluğu’nda yıldız bilimi ile ilgili olarak 21 Mart 1971 tarihli Hürriyet Gazetesi’nden Metin Soysal’ın “Yedi asır Öncenin Yıldız Falı, Fatih’in Bile Fala Baktırdığı Bir Kitap Bulundu” adlı yazısı okunduğunda Osmanlı döneminde her padişahın bir müneccimbaşısının olduğu da anlaşılmakta.

Adı geçen eserde yer alan yazı şöyledir:

“Osmanlı Sarayı’nda, hükümdarların rüyalarını yorumlayan. Ayrıca büyük olaylar için geleceğin falına bakan. Hatta zaman zaman devlet işlerine bile yön veren nice usta müneccimin kullandığı çok değerli bir el kitabı, Amasya Bayezid Kütüphanesi’nde bulunmuştur. Çeşitli eski kitaplar tasnif edilirken ortaya çıkan bu eser, 69 sayfadır. Dili hayli eski, Osmanlıca tabirlerle süslenmiştir. Şeyh Seyyid Sipahi ve Derviş Muhammed isimli iki müneccimin Hazırlamıştır.

Uzun araştırmalarından sonra, ortaya koydukları eserin adı ‘Mecmua-i Felekiyat ve Kitab-ı Kenz-i Mekdum’dur. Türkçesi ile bu isim ‘Astronomi Mecmuası (Gökler İlminin Mecmuası) ve Gizli Hazineler Kitabı’ anlamına gelmektedir. En az 700 yıllık olduğu tahmin edilmekte ve eser, epey yıpranmış. Artık dağılmaya, kaybolmaya yüz tutmuşken, Amasya Bayezid Kütüphanesi cilt atölyesinde âdeta yeniden hayata kavuşturulmuştur. ‘‘Gerek Amasya Bayezid Kütüphane’sindeki kayıtlara, gerek Topkapı Müzesi’ndeki notlara göre; Bu kitaptan Yıldırım Bayezid Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim gibi ünlü padişahların müneccimbaşıları da faydalanmışlardır.”

farça kuran fal cetveli
Osmanlı Döneminde Falcılık

Ayrıca Fatih Sultan Mehmet’in, Cafer’i Sadık’ın Fal namesini düzenletmiştir. Ayrıca Hamidiye’de Cam-ı Suhanguy adlı Farsça bir falname de hazırlattığı belirtilmektedir. Bunun yanında II. Abdulhamit gibi bazı Osmanlı padişahları ise, İslam’a aykırı diye müneccimin tahminlerine itibar etmediği bilinmektedir.

Neden Online Fal ?

Hatta Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması üzerinden size uygun bir falcıya bağlanarak online olarak Tarot Falı bakılabilmekte ve evinizden çıkmadan bu fal deneyiminin tadını çıkarabilmektesiniz.

Ve Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması ile günümüzde tüm fallara baktırabilmek mümkün hale gelmiştir.

Unutmayın ki Online fal cafe olarak hizmet veren telefon fal cafe ve fal santrali gibi telefon fal uygulaması ile haftanın 7 günü günün 24 saati istediğimiz yerden falımıza baktırabiliriz.

Whatsappdan Bilgi Alabilirsiniz.

Tarot Falı diğer tüm fallar gibi online olarak baktırmak mümkündür ve tıpkı yüz yüze fal baktırmak gibi sonuçları kesin ve tatmin edicidir.

Online fal cafe olarak hizmet veren telefon fal cafe 100’ün üzerinde falcısı ve kalabalık bir danışma hattı çalışanları ile hizmet vermektedir. Telefon fal cafe nin danışma hattını ücretsiz arayabilir aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. Ayrıcı telefon fal cafe danışma hattını aradığınızda danışma hattı çalışanları tüm sorularınıza tatmin edici cevaplar verdiği gibi ihtiyacınıza uygun falcıya sizi yönlendirerek hem zamanınızın hem de paranızın boşa gitmemesini sağlar.