Peri Tarotu

Peri tarotu falının ortaya çıkışı peri tarotu kartlarında kullanılan mitolojik canlıların efsanelerinin ortaya çıktı İrlanda’dır. İrlanda tam anlamıyla peri efsanelerinin dünyada çıkış noktası olarak bilinmektedir. Bugün ki peri tarotu kartlarında kullanılan tüm mitolojik resimler kökenini İrlanda efsanelerindeki mitolojik canlılardan alır.

Peri tarotu falının tarihçesi ; İrlanda kökenli peri mitolojilerinin en ünlüleri sırasıyla şunlar oluşturmaktadır;

  • Banshee (Ölüm Perisi): İnleyen Kadın olarak bilinir, literatürde Barış Kadını veya Ölüm Meleği olarak da yer bulmuştur. Kökenleri Kelt folkloruna dayanır... Özellikle İrlanda da Ölüm Perileri yaygın olarak bilinir. Ölüm Perileri, birçok şekle girebilir veya kendini başka şekillerde gösterebilir. Bazen yırtık pırtık elbiseler giymiş yaşlı bir kadın bazen genç ve güzel bir kız bazen de kanlı giysileri olan bir çocuk şeklinde insanların karşısına çıktığı söylenir. Bu şekiller hayvanlardan bitkilere kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Ağlayışları ve inleyişleri çok keskin ve rahatsız edicidir. Genelde geceleri duyulan Ölüm Perilerinin çığlıkları, bir ölümlünün yakında öleceğine ya da çoktan öldüğüne işarettir. Kelt mitolojisinde, tanrıça olarak tanımlandığı da görülmüştür.
  • Changelings: Efsaneye göre periler genellikle sakat çocuklar doğruyordu, bu nedenle periler ölümlülerin dünyasına giderler ve kendi sakat bebeklerini sağlıklı insan bebeklerle takas ederlerdi. Changlings bebekler tıpkı insana benziyorlardı, onlarla aynı duygusal özellikleri taşıyordu.
Fal çeşitleri nelerdir, nerede bakılır, nasıl bakılır? en iyi en gerçek çıkan fal hangisidir? kahve, katina, yıldızname, melek, evlilik, yüzük, mum, kemik, bakla, tarot, el, kül, çingene, laro, peri, ateş, su falı çeşitleri.

Peri çocuğun büyüdüğü evde peri ne zaman mutlu olsa ailenin başına bir talihsizlik gelirdi.

  • Lir’in Çocukları: Lir hikayesi İrlanda’nın mitolojik bir paradoksudur. Lir denizlerin efendisi olur. Lir’in bir karısı ve dört çocuğu vardır. Lir, karısı öldüğünde, eşinin kız kardeşi Aofie ile evlenir. Aoife, Lir’in kız kardeşinden olan çocukları kıskanır ve onlardan kurtulmak ister.

Aofie, Lir evde yokken çocukları alır ve göle götürür. Gölde çocuklara büyü yapar ve onları kuğuya çevirir. Çocuklar kilise çan sesini duyana kadar kuğu olarak kalacaktır. Kuğular, göllerden nehirlere yüzerler fakat onların bu serüveni Aziz Patrick İrlanda’ya gelene kadar devam edecektir. Tam 900 yıl sonra Aziz Patrick’in çaldığı çan sesini duyarlar ve tekrar çocuk olurlar.

  • Faeries: Faeries dünyadaki birçok toplumda yaygın olan bir mitolojidir fakat İrlandalılar için önemi büyüktür. İrlanda halkının önemli bir kesimi perilerin gerçek olduğunu ve popüler Peter Pan hikayesinden çok farklı olduklarını düşürler. İrlandalı bir peri o istediği şekli alabilir, ancak genellikle insan formunu seçecektir. Periler çok güçlü ve özel güçlere sahiptir fakat yakınlarına gelen ölümlülere hayal kırıklıkları ve kötü şans getirirler.
  • Pookas: dünyaya yıkım ve kötülük getirirdi. Ayrıca Pookas İrlanda’nın kırsal ve sahil yerleşkelerinde geceleri ortaya çıkar, onların en güzel günlerinde çiftliklerini yakar hayvanlarını öldürürdü.

Pookas’ın geldiği gecelerden birinde tüm köylü dışarı çıkıp Pookas’a teslim olana kadar, onlara zarar vermeye devam ederdi. Hatta Pookas topladığı köylüleri korkunç gemisine bindirir ve kayıplara karışırdı.

Pookas, siyah atıyla köyleri gezer cezalandırılması gerektiğini düşündüğü köyleri belirlerdi. Bu yüzden eski İskoçya’da halk, siyah atlarla gördüğü yabancılardan çekinmiş ve birçok yabancıyı da bu nedenle öldürmüşlerdir.

Bu mitolojik canlılar genel olarak İrlanda mistik hikayelerinin temelini oluşturmuşlardır. Ayrıca Peri Tarotu ortaya çıkarken bu mistik karakterler temel alınmıştır. Peri tarotu, Anna Franklin tarafından tüm bu mistik karakterlerin uzun süre araştırılması sonucu oluşturulmuştur. Ancak En önemli sıkıntılarınızı, yaşadığınız olayların nedenini ve hayatın size neler getireceğini öğrenebileceğiz bir yöntemdir. Bu kartlar gerçeklere oldukça olumlu bir bakış açısıyla yaklaşan yorumlara sahiptir.

Peri Tarotu nedir, nasıl bakılır, nerede bakılır, tarihçesi. Telefonda, Online, Gerçek, kesin çıkan Peri Tarotu. Online Fal sitesi
Peri Tarotu

Peri Tarotu nedir, Nasıl Bakılır:

Öncelikle Peri tarot kartları üzerindeki figürler perileri temsil etmektedir. Kartlar dört mevsime ayrılır ve perilerin her biri bir mevsime bağlıdır. Kartlar açıldıklarında perilerin bağlı oldukları mevsimlere göre yorumlamalar yapılır.

Peri tarotunun destesi 60 karttan oluşmaktadır. Kraliyet ailesi, 52 peri; her perinin kendine özgü özellikleri vardır ve perilerin şenlik günlerini temsilen 8 şenlik kartı vardır. Destede bulunan kral ve kraliçe kartları falı bakılan kişiyi temsil eder.

Ayrıca Peri tarotuna bakmak su falına bakmak kadar zordur. Bu nedenle de peri tarotuna bakan kişi sayısı oldukça azdır. Bakan kişinin profesyonel ve güçlü bir durugörü yeteneğinin olması gereklidir.

Ve Peri tarotunun birçok dizilimi vardır. Genellikle kullanılan yöntemde ilk olarak kartlar karıştırılır. Falı bakılan kişi tarafından kartlar kesilir. Daha sonra seçilen kartlar sırasıyla bakılan yere dizilir. Her bir kart soru sorularak teker teker açılır. Açılan kartın yorumlaması tamamlanmadan diğer kart açılmamalıdır. Açılan kartların anlamları, falı bakan kişinin durugörü yeteneğiyle yaptığı yorumlarla birleşerek daha da anlam kazanacaktır. Kartlar açıldıkça enerji artar ve aradaki bağ güçlenir. Bu da bizi daha doğru sonuçlara götürecektir.

Peri tarot kartının Dizilimleri

Peri pazara dizilimi; yaşanılan hayatla ilgili sorulan sorulara genel yorumlamalar yapılmaktadır. 11 kart seçilir. Peri kehaneti dizilimi; sadece bir soruya cevap aranır. 7 kart seçilir.

Peri meşesi dizilimi; kaygıların ve yaşanılan sorunların nedenini bulmada etkili bir yöntemdir. 10 kart seçilir.

Peri höğüğü dizilimi; geçmişte yaşanan önemli olayları ve sorunları belirlemek için etkilidir. 13 kart seçilir ve sorular sorular. Peri yılı açılımı: falı bakılan kişinin bir sonraki yılı yaşayacakları hakkında yorumlar yapılır. 12 kart seçilir. Peri armağanları; kişinin ne tür yeteneklerini kullanması gerektiği ve bunu yaparken karşısına çıkabilecek engellerin öğrenilmesi için yorumlanır. 5 kart seçilir.

Online Peri Tarotu Nasıl Bakılır:

Ayrıca Peri tarotu falı da tıpkı diğer tüm fal çeşitleri gibi online olarak bakılabilen bir faldır. Telefonda fal uygulaması ile Online fal cafe ler aracılığı ile günün yirmi dört saati! Hatta haftanın yedi günü telefondan peri tarotu falınıza baktırabilirsiniz. Online olarak peri tarotu falına tıpkı yüz yüze olduğu gibi aynı şekilde bakılır. Peri tarotu falına bakılırken kişinin birebir orada olması gerekmez ve online olarak peri tarotu falına baktırmak yüz yüze olduğu gibi kesin sonuçlar verir.

Teknolojinin ilerlemesiyle günümüzde birçok fal çeşidine online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması kullanılarak fal baktırmak mümkün hale gelmiştir. online fal uygulaması ile fal baktırmak isteyen insanlar herhangi bir fal cafe gitmeden evlerinden fal baktırabilmektedirler. Bu uygulama sayesinde yoğun şekilde çalışan ve gün içerisinde fal cefe lere gitme şansı bulamayan kişiler evlerinden ya da istedikleri bir yerden fallarına baktırabilme şansı yakalamaktadırlar.