Remil Kum Falı

Remil Kum falının tarihi İslamiyet öncesi Arap kültürüne dayanır. Remil köken olarak kumluk ‘çöllük’ alan anlamına gelir. Birçok kaynakta belirtildiği üzere remil-kum falı remilci adı verilen durugörüsü gelişmiş kişiler bakardı. Bu kişiler falcı ya da medyuma benzemezler ve Zodyak adı verilen elementler; ‘ateş, su, toprak, hava’ üzerinde tesiri olan ve bunları kullanarak kehanetlerde bulunan kişilerdi.

Remil-Kum Falının Tarihçesi: Remil kum falı baktırmak isteyen kişi remilciye ücretini önceden öder ve remil atmasını isterdi. Remilciler yanlarında ‘çırak’ adını verdikleri sezgileri kuvvetli ve zeki oğlan çocukları taşırlardı. Falına baktırmak isteyen kişiyle birlikte; kumlu bir araziye giden remilci kum üzerine hızlı hızlı birtakım çizgiler çizerlerdi. Remilcinin çırağı peşi sıra bu çizgilerden bir kısmını silerken bir çeşit tekerleme mırıldanırdı. Çırak adı verilen çocuğun sildiği çizgilerden geriye çift çizgi kalıyorsa! niyet edilen şeyin hayırlı olduğu ve gerçekleşeceği anlamına gelir. Tek çizginin kalması ise ilerde kötü ve uğursuz şeyler olacağına işaret ederdi.

Fal çeşitleri nelerdir, nerede bakılır, nasıl bakılır? en iyi en gerçek çıkan fal hangisidir? kahve, katina, yıldızname, melek, evlilik, yüzük, mum, kemik, bakla, tarot, el, kül, çingene, laro, peri, ateş, su falı çeşitleri.

Arap Yarım Adası’nda doğan remil-kum falı ticaret yolları aracılığıyla önce İspanya, ardından tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Remil-kum falında kuma çizilen çizgiler Avrupa’da Batlamyus astronomisindeki 12 ve dört elemente benzetilir. 16 hanelik şekillere dönüştürülür. Yıldız haritası aracılığı ile yıldızların konumları temel alınarak iyi ve kötü durumların yorumlarına açık şekil ve sembollere entegre edilmiştir.

Ortaçağ’da bir ilim olarak kabul edilen remil o dönemden itibaren yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. İbn Haldûn, Mısır’da bu işi yapmak amacıyla birçok dükkânın açıldığını bildirmektedir. Remil tarihinin bilinen iki ustası XIII. yüzyılda yaşamıştır. Bunlar, Kuzey Afrikalı bir Berberî olan Ebû Abdullah Muhammed b. Osman ez-Zenâtî ile Suriyeli yahut Mısırlı bir müellif olan Abdullah b. Mahfûf’tur. Ali Sâlih el-Asyûtî, Abdülfettâh Seyyid et-Tûhî gibi XII. yüzyılda yaşamış ünlü remmâllerin kitapları; günümüzde özellikle Kuzey Afrika ülkeleri kitap piyasasında alıcı bulmaktadır. Osmanlı döneminde XVI. yüzyıl divan şairlerinden Zâtî’nin önce Beyazıt Camii avlusunda ; daha sonra İbrâhim Paşa Hamamı yakınında bir dükkânda remilcilik yaptığı bilinmektedir.

Remil ve Kehanet

Kâtib Çelebi ve Kannevcî remil hakkındaki eserlerin bir kısmını zikretmiştir. Başta Süleymaniye olmak üzere Türkiye kütüphanelerinde remille ilgili çok sayıda yazma eser bulunmaktadır. Avrupa’da ise remil hakkındaki Arapça eserlere XII-XVII. yüzyıllar arasında rastlanmaktadır. Aragon’da İspanyol mütercimi Santallalı Hugh remile dair Arapça bir risâlenin Latince telhisini hazırlamıştır. Ve ilk adımı atmıştır. Cremonalı Gerard da Toledo’da bir başka risâleyi Latince’ye tercüme etmiştir. XVII. yüzyıldan sonra Avrupa’da remil falına olan ilgi azalmaya başlamış ve giderek unutulmaya yüz tutmuştur.

remil kum Falı Nedir, nasıl bakılır, nerede bakılır? Telefonda Online Gerçek zamanlı remil kum Falı. Online fal merkezi Kahve tarot falı telefon faL
Remil kum Falı

Remil_Kum falına nasıl bakılır:

Remilde kehanet, remil atma sonucu elde edilmekte olan 16 satır, 4 temel şekilden hareketle gerçekleştirilmektedir. Remil şekilleri aslında on altı adettir. Diğer on iki tanesi ilk dördü oluşturan temel şekillerden çıkarılmaktadır. Her satır ya da hâne tek sayıdan oluşuyorsa; nokta, çift sayıdan oluşuyorsa çizgi (iki nokta yerine) işaretiyle gösterilir. Ve alt alta dizildiğinde anlamları önceden belli olan remil şekilleri meydana gelir. Bu şekiller remilci tarafından bir definenin yerini tespit etmekten bir hastanın durumunu, doğacak çocuğun cinsiyetini öğrenmek için. Ayrıca ticarî bir teşebbüsün kâr ve zarar ihtimallerine kadar değişen çeşitli soruların her biri için farklı biçimde yorumlanır. Şekillerle ilgili değişik yorumlar dört unsur, maden, bitki, hayvan veya insana ait tabiatlara, gök cisimlerine, burçlara, yön, zaman veya cinsiyet durumlarına göre değişen farklı cetvellerden yararlanılarak ayrıntılı hale getirilebilinmektedir.

Kum falı diğer fallar gibi değildir.

Remil-Kum falına bakan kişinin falcı ya da medyum olması yeterli değildir. Kum falı diğer fallar gibi değildir. Remil-Kum falına bakan kişinin remal yani remilci olması gerekir. Fala bakan kişi remal değilse bile remal olan bir kişiden sözlü yetki almıştır. Ve eğitimin tamamlamış biri olması gerekmektedir. Eğer bu koşullar oluşmazsa remil-Kum falı sonuçları hatalı ve eksik çıkacaktır.

Remil-kum falına baktırmanın bir takım ön koşulları vardır. Bu fala kişi istediği zaman istediği koşulda baktıramaz. Fala bakacak olan remal üç gün öncesinden arınmış olmalıdır. Ve gerekli dualarla bakacağı fala odaklanmalıdır; aynı durum fala baktıracak kişi içinde geçerlidir. Remil-kum falına, bir kâseye dökülen kuma kişinin yıldız haritasının çizilmesiyle bakılmaktadır. Yıldıznamede olduğu gibi ebced hesabı yapılmaktadır; tek fark bu hesabın kâğıt değil kum üzerinde yapılmasıdır.

Remil-Kum falında kuma çizilen yıldız haritası yıldızname deki yıldız haritasından farklıdır. Burada yıldızların konumlandırılması ve zodyakın hesaplaması oldukça farklıdır.

Online Remil-Kum Falı Nasıl Bakılır:

Remi-kum falına telefonda fal uygulaması ile Online fal cafe ler aracılığı ile uzaktan bakılabilmektedir. Günümüzde artık uzaktan fal baktırmak mümkündür. Hatta Bu konuda uzaktan telefonla hizmet veren online fal cafeler vardır.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak günümüzde tüm fallara online olarak bakmak mümkündür. Bunun için yapılması gereken şey online fal cafe olarak hizmet veren işletmelerden telefon fal aracılığı ile yararlanmaktır.

Günümüzde online fal cafe olarak hizmet veren turuncu fal cafe telefon fal baktırma konusunda Türkiye’nin bir numarası olması yanında doksandan fazla falcısıyla her fal da olduğu gibi remil-kum falında da uzman birçok falcıyı bünyesinde barındırmaktadır. Günümüzde her fala online olarak baktırmak mümkündür ve yüz yüze bakılan fallarda olan aynı işlem uzaktan telefon fal olarak da bakılabilmektedir.

Günümüz dünyasında insanların yoğun çalışmalarından dolayı birçok aktiviteye zaman bulmaları neredeyse imkânsızdır. Ayrıca Online fal hizmeti insanlara evlerinden çıkmadan, istedikleri zaman diliminde fal baktırma ayrıcalığını sağlar.

Telefonda Remil kum falı :

Online olarak telefon fal olarak remil-kum falına baktırmak mümkündür. Burada ki işlem yüz yüze bakılan fal işlemiyle benzer şekilde gerçekleşir. Ayrıca Tek fark, trans halindeki falcının telefondaki kişinin sesinden aldığı enerjiyi remil-kum falında kullanılan kuma yönlendirmesidir. Bu aşamadan sonra remil-kum falı yüz yüze olduğu gibi aynı biçimde bakılmaktadır.

Online olarak telefon fal balkımı da tıpkı yüz yüze bakılan fallar gibidir ve etkisi aynı biçimdedir. Ayrıca online fal baktırmak kişiye konfor sağlar.

Turuncu fal cafe 90’ın üzerinde falcısıyla haftanın yedi günü, günün yirmi dört saati telefonda fal baktırma imkânı sunar. Ayrıca kalabalık bir santral ekibiyle yedi yirmi dört hizmet vererek fal hakkındaki tüm sorularınızı cevaplamakta ve sizi ihtiyaçlarınıza uygun en iyi falcıya yönlendirmektedir.

Fal baktırmak isteyen kişiler rahatlıkla online olarak telefonda fallarına baktırabilirler.

Neden Online Fal ?

Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması üzerinden size uygun bir falcıya bağlanarak online olarak 3 kart Tarot Falı, kahve falı, su falı, katina falı, ateş falı, Aşk Falı  bakılabilmekte ve evinizden çıkmadan bu fal deneyiminin tadını çıkarabilmektesiniz.

Ve Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması ile günümüzde tüm fallara baktırabilmek mümkün hale gelmiştir.

Unutmayın ki Online fal cafe olarak hizmet veren online fal cafe ve fal santrali gibi telefon fal uygulaması ile haftanın 7 günü günün 24 saati istediğimiz yerden falımıza baktırabiliriz.

Whatsappdan Bilgi Alabilirsiniz.

Kahve Falı, Çingene Tarotu, Peri veya Melek Tarotu hatta yıldızname bile diğer tüm fallar gibi online olarak baktırmak mümkündür ve ayrıca tıpkı yüz yüze fal baktırmak gibi sonuçları kesin ve tatmin edicidir.

Online fal cafe olarak hizmet veren telefon fal cafe 100’ün üzerinde falcısı ve kalabalık bir danışma hattı çalışanları ile hizmet vermektedir. Telefon fal cafe nin danışma hattını ücretsiz arayabilir aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. Ayrıcı telefon fal cafe danışma hattını aradığınızda danışma hattı çalışanları tüm sorularınıza tatmin edici cevaplar verdiği gibi ihtiyacınıza uygun falcıya sizi yönlendirerek hem zamanınızın hem de paranızın boşa gitmemesini sağlar.