Kemik falı

Kemik falı Hem antik Doğu kültüründe hemde antik Batı kültüründe kendine yer buldu. Bulgulardan yola çıkıldığında Orta Asya kökenli gibi görünür. Aslında antik Yunan’da da oldukça eski ve köklü bir kültür olarak karşımıza çıkar. Yazılı bir metin olarak kemik falının ilk görüldüğü yer Homeros’un İlyada destanıdır.

Kemik falı nedir? Kemik falı nasıl bakılır? En iyi kamik falı bakan falcı. Kemik falı bak baktır kemik falı bakan falcı online telefonda canlı sesli görüntülü kemik falı falcısı arıyorsanız doğru adrestesiniz.

Antik Yunan’da ve Batı Kültüründe Kemik falı: Batı medeniyetinde kemik falı efsanelerde rastlanır. Ve bu fala büyücü ve cadıların baktığına inanılırdı. Kemik falına genellikle yırtıcı hayvanların kemiklerinden alınan parçaların zar biçimine getirilmesidir. Ayrıca üzerine çeşitli tılsım ve motiflerin yazılmasıyla elde edilen materyalin 30-40 santim uzaklıktan yere dik bir şekilde atılmasıyla bakılırdı. Zamanla kurbağa bacağı da bu işlem için kullanılmıştır.

Kemik falında yere atılan kemikler dikdörtgen biçiminde bir zara benzer. Ayrıca yatay ve kısa kısımlardaki motifler şans ve bolluğu sembolize eder. Dik kısımlardaki motifler de uğursuzluk ve kötü şansı sembolize eder.

Fal çeşitleri nelerdir, nerede bakılır, nasıl bakılır? en iyi en gerçek çıkan fal hangisidir? kahve, katina, yıldızname, melek, evlilik, yüzük, mum, kemik, bakla, tarot, el, kül, çingene, laro, peri, ateş, su falı çeşitleri.

Kemik falı Batı kültüründe Doğu kültürüne göre çok basit bir ritüelden oluşuyor. Bir dilek dileniyor yada bir durum ile ilgili kararın nasıl bir sonuç vereceği öğrenilmek isteniyor. Ve kemikler yere atılıyor. Kemikler eğer yere dik düşerse dileğin gerçekleşmeyeceği ya da uğursuz olayların gerçekleşeceği düşünülür. Kemikler yere yatay düşerse bu şansa ve dileklerin gerçekleşeceğine işaret ettiği düşünülür.

Antik Türk ve Orta Asya Kültüründe Kemik Falı:

Kemik falının kökeninin Orta Asya Türklerine dayandığına dair birçok sağlam görüş ve teori vardır. Kemik falı birçok açıdan Şaman kültüründen ögeler içerir. Özellikle cadı kültünün temelini

Orta Asya Şaman büyücü kadınlarının oluşturduğu düşünülmektedir. Şamanlarda büyücüler yalnızca kadınlardan oluşurdu. Bu kadınlar aynı zamanda şifacı yani bilinen en eski eczacılardır. Bu döneme göre ölümcül olabilecek birçok hastalığı iyileştirebiliyordu. Bitkilerden hazırladıkları çeşitli karışımlarla gençlik iksirleri hazırlayabiliyorlardı. Şaman kadınlarının bu şifacı yanları ve döneme göre uzun yaşamaları onların doğa üstü güçlere sahip canlılar olduğu düşüncesini beraberinde getirdi. Böylece büyücü ve cadı gibi fantastik varlıkların temelleri atılmış oldu. Kemik falına Batı’da cadı denilen kadınların bakması da Şaman kadınlarının Kemik falına bakması ritüeliyle paralellik göstermektedir.

Orta Asya Türk Şamanlarında kemik falına bakılacak kemikler koyun omuz kemiğinden seçilirdi. Batının aksine Şamanlar kemiğe semboller işlemez büyükçe bir ateş yakar ve bu kemikleri ateşe atarlardı. Belirli bir süre ateşte kalan kemikler ateşten alınır. Ve daha sonra ateşin kemikler üzerinde oluşturduğu izler yorumlanarak fala bakılırdı. Orta Asya Türklerinde kemik falına çok daha karmaşık ve teferruatlı bir şekilde bakılırdı.

Kazak Türkleri ise kemik falına, fal baktıracak kişinin dileği için kurban olarak kestiği hayvanın kürek kemiğini ateşe atmak suretiyle bakarlardı. Ayrıca kurban edilen hayvanın eti üç parçaya taksim edilir; bir parçası falcıya, bir parçası fukaraya ve kalan parça adak sahibine bırakılırdı.

Kemik falı kültürel etkileşim sonucunda Arap ve Japon kültüründe de kendine yer bulmuştur.

Kemik Falına Nasıl Bakılır:

Antik çağlardan bu yana en popüler fal olan kemik falı hem Doğu hem de Batı kültüründe kendine yer bulmuş antik bir fal çeşididir. Kemik falı birçok kültürde farklı kemiklerden elde edilip farklı tılsım ve sembollerle bezenmiştir. Genel olarak kullanıldığı coğrafyaya göre kullanılan materyal değişmektedir.

Antik Avrupa’da genellikle yırtıcı kuşların kemikleri kullanılmıştır. En çok tercih edilen kuş kel kartal ve akbabadır. Bunun kendine özgü birtakım s4ebepleri vardır. Antik çağlarda kartala çok fazla anlamlar yüklenmiştir. Özellikle eski Yunan medeniyetlerinde Zeus’un kartal şekline bürünerek insanlar arasına indiğine inanılırdı. Kartal oldukça kutsal görülen kadim bir hayvandı. Akbaba da tıpkı kartal gibi birtakım anlamlar yüklenen bir kuştu. Akbabalar yol gösterici, ölüm felaket önceden sezinleyen hayvanlar olarak bilinirlerdi.

Orta Asya’da ise kemik falında kullanılan kemikler genellikle kurt, tilki ve şu an nesli tükenmiş olan Ulu Geyik kemiklerinden yapılırdı. Eski Türk ve Şaman Kültüründe Ulu geyik ve boz kurt kutsal hayvanlardı bu sebeple kemik falında kullanılan kemikler genellikle bu hayvanlardan alınırdı.

Kemik falında kullanılacak kemikler dikdörtgen bir sekle sahip olacak şekilde bir nevi zar haline getirilirdi. Daha sonra kullanıldığı medeniyete göre üzerine çeşitli simge ve semboller işlenirdi. Bu sembollerin her birinin kendine özgü anlamları olurdu.

Antik dönemlerde kemik falına genellikle gezgin medyumlar bakardı. Bakılması oldukça zor ve durugörü yeteneği isteyen bu fal her medyum ve falcı tarafından bakılabilecek fallar değildi. Genel olarak bu fallara o dönemlerde yol bulmak, g4elec4ek hakkında tahminde bulunmak amacıyla bakılırdı.

Kemik falına bakan kişi kemik zarlarını yerden yüksekten aşağı doğru düz bir zemine dikey olarak atarlar. Ayrıca zarların yerde düştükleri anda konumlandıkları şekiller üzerinden bakılırdı. Ayrıca Kemik falında zarların üst üste gelmesi! çapraz durması, yönlerinin yukarı ya da aşağı doğru bakması! zarların birbirine uzak ya da yakın olması başka başka anlamalar içerirdi. Kemik falında ayrıca zarların yere atıldığında yerde oluşturdukları konum kadar üzerinde yazan sembollerin hangi konumda olduğu da ayrıca okunup yorumlanırdı.

Online Kemik Falı Nasıl Bakılır:

Teknolojinin ilerlemesiyle günümüzde birçok fal çeşitli online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması kullanılarak fal baktırmak mümkün hale gelmiştir. Telefon fal uygulaması ile fal baktırmak isteyen insanlar; herhangi bir fal cafe gitmeden evlerinden fal baktırabilmektedirler. Bu uygulama sayesinde yoğun şekilde çalışan ve gün içerisinde fal cefe lere gitme şansı bulamayan kişiler; evlerinden ya da istedikleri bir yerden fallarına baktırabilme şanşı yakalamaktadırlar.

Neden Online Fal ?

Hatta Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması üzerinden size uygun bir falcıya bağlanarak online olarak kemik falı nıza baktırabilir ve evinizden çıkmadan bu fal deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz.

Ve Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması ile günümüzde tüm fallara baktırabilmek mümkün hale gelmiştir. İstediğiniz Anda Kahve Tarot veya Fal Çeşitleri kategorisinden herhangi bir fala baktırabilirsiniz.

Unutmayın ki Online fal cafe olarak hizmet veren telefon fal cafe ve fal santrali gibi telefon fal uygulaması ile haftanın 7 günü günün 24 saati istediğimiz yerden falımıza baktırabiliriz.

Kemik falı na da diğer tüm fallar gibi online olarak baktırmak mümkündür. Tıpkı yüz yüze fal baktırmak gibi sonuçları kesin ve tatmin edicidir.

Online fal cafe olarak hizmet veren telefon fal cafe 100’ün üzerinde falcısı ve kalabalık bir danışma hattı çalışanları ile hizmet vermektedir. Telefon fal cafe nin danışma hattını ücretsiz arayabilir aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. Ayrıcı telefon fal cafe danışma hattını aradığınızda; danışma hattı çalışanları tüm sorularınıza tatmin edici cevaplar verdecektir. Ayrıca ihtiyacınıza uygun falcıya sizi yönlendirerek hem zamanınızın hem de paranızın boşa gitmemesini sağlar.