Osmanlı Döneminde Falcılık

Bu Döneme baktığımızda ise Müneccim başıların Osmanlı sarayında önemli bir yeri olduğu görülmekte. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kahve falı başta olmak üzere birçok fal bakılmaktaydı.

Osmanlı Döneminde Falcılık ; Şöyle ki, ‘umumiyetle sarayların ve konakların dış hizmetlere mahsus kısımlarında çalışanlara; “Birun halkı” yani dış halkı adı verilirdi. Birun halkı altı kısımdan oluşurdu. Müneccim başılar bu halkın birinci kısmı olan Ulema Sınıfında yer alırdı. Müneccim başının görevi çeşitli önemli olaylar için astrolojik hesaplara dayanarak uğurlu vakti seçmekti. Ve her yıl takvim tertip etmekti.’

Müneccimbaşılar Beykoz’da yaşarlardı. Müneccimlerin yetmiş, remilcilerin üç yüz kişi oldukları bilinmektedir. Ayrıca Bu rakamlara göre müneccimlerin ve remilcilerin hiçte azımsanacak bir sayıda olmadıklarını söyleriz. Osmanlı İmparatorluğunda kazaskerler şer’i hükümler veren kişilerdi. Müneccimbaşıların ve remilcilerin kazaskerlerle yan yana geçtikleri göz önüne alınınca. Hatta müneccimbaşıların kendilerine has kavukları olduğu göz önüne alınınca. Onların sosyal ve idarî hayat içinde sahip oldukları yer daha iyi anlaşılmaktadır.

Osmanlı döneminde kemik falı, yıldız falı, remil, kur'an falı, tarot falı, kahve falı
Osmanlı Döneminde Falcılık Nasıl yapılırdı?

Öyle ki Giovanni Scognamillo’nın “Astroloji ve Yıldız Bilimi” adlı eserinde yer alan ;Osmanlı İmparatorluğu’nda yıldız bilimi ile ilgili olarak 21 Mart 1971 tarihli Hürriyet Gazetesi’nden Metin Soysal’ın “Yedi asır Öncenin Yıldız Falı, Fatih’in Bile Fala Baktırdığı Bir Kitap Bulundu” adlı yazısı okunduğunda Osmanlı döneminde her padişahın bir müneccimbaşısının olduğu da anlaşılmakta.

Adı geçen eserde yer alan yazı şöyledir:

“Osmanlı Sarayı’nda, hükümdarların rüyalarını yorumlayan. Ayrıca büyük olaylar için geleceğin falına bakan. Hatta zaman zaman devlet işlerine bile yön veren nice usta müneccimin kullandığı çok değerli bir el kitabı, Amasya Bayezid Kütüphanesi’nde bulunmuştur. Çeşitli eski kitaplar tasnif edilirken ortaya çıkan bu eser, 69 sayfadır. Dili hayli eski, Osmanlıca tabirlerle süslenmiştir. Şeyh Seyyid Sipahi ve Derviş Muhammed isimli iki müneccimin Hazırlamıştır.

Uzun araştırmalarından sonra, ortaya koydukları eserin adı ‘Mecmua-i Felekiyat ve Kitab-ı Kenz-i Mekdum’dur. Türkçesi ile bu isim ‘Astronomi Mecmuası (Gökler İlminin Mecmuası) ve Gizli Hazineler Kitabı’ anlamına gelmektedir. En az 700 yıllık olduğu tahmin edilmekte ve eser, epey yıpranmış. Artık dağılmaya, kaybolmaya yüz tutmuşken, Amasya Bayezid Kütüphanesi cilt atölyesinde âdeta yeniden hayata kavuşturulmuştur. ‘‘Gerek Amasya Bayezid Kütüphane’sindeki kayıtlara, gerek Topkapı Müzesi’ndeki notlara göre; Bu kitaptan Yıldırım Bayezid Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim gibi ünlü padişahların müneccimbaşıları da faydalanmışlardır.”

farça kuran fal cetveli
Osmanlı Döneminde Falcılık

Ayrıca Fatih Sultan Mehmet’in, Cafer’i Sadık’ın Fal namesini düzenletmiştir. Ayrıca Hamidiye’de Cam-ı Suhanguy adlı Farsça bir falname de hazırlattığı belirtilmektedir. Bunun yanında II. Abdulhamit gibi bazı Osmanlı padişahları ise, İslam’a aykırı diye müneccimin tahminlerine itibar etmediği bilinmektedir.

Neden Online Fal ?

Hatta Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması üzerinden size uygun bir falcıya bağlanarak online olarak Tarot Falı bakılabilmekte ve evinizden çıkmadan bu fal deneyiminin tadını çıkarabilmektesiniz.

Ve Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması ile günümüzde tüm fallara baktırabilmek mümkün hale gelmiştir.

Unutmayın ki Online fal cafe olarak hizmet veren telefon fal cafe ve fal santrali gibi telefon fal uygulaması ile haftanın 7 günü günün 24 saati istediğimiz yerden falımıza baktırabiliriz.

Whatsappdan Bilgi Alabilirsiniz.

Tarot Falı diğer tüm fallar gibi online olarak baktırmak mümkündür ve tıpkı yüz yüze fal baktırmak gibi sonuçları kesin ve tatmin edicidir.

Online fal cafe olarak hizmet veren telefon fal cafe 100’ün üzerinde falcısı ve kalabalık bir danışma hattı çalışanları ile hizmet vermektedir. Telefon fal cafe nin danışma hattını ücretsiz arayabilir aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. Ayrıcı telefon fal cafe danışma hattını aradığınızda danışma hattı çalışanları tüm sorularınıza tatmin edici cevaplar verdiği gibi ihtiyacınıza uygun falcıya sizi yönlendirerek hem zamanınızın hem de paranızın boşa gitmemesini sağlar.

Astroloji Nedir?

Astroloji nedir? Gezegen ve yıldızların, hareketlerinin ve konumlarının, insanların üzerindeki etkisini yorumlayan bir bilim dalıdır. İnsanlığın yazılı tarihinin başından beri var olan astroloji, bilimlerin en eskisidir

Astroloji Nedir? İlk olarak Astroloji kaderiniz değildir, her şey sizin yine elinizde. Ayrıca Astroloji dönemleri inceler, fırsat alanlarınızı, şanslı zamanlarınızı, doğum haritanızda sizi kısıtlayan, zorlayan alanları, gecikmeleri gösterir. Sonunda nasıl hareket edeceğinize, neler yapacağınıza karar vermek sizin iradeniz içindedir.

Astroloji, yıldızların hesabı manasına gelen “Astrologia” kelimesinden türemiştir. Hatta Türk Dil Kurumu’na göre “Yıldız falcılığı” olarak yorumlanmaktadır. Ayrıca Oxford Dictionary ise biraz daha genel bir tanım kullanarak; “Göksel cisimlerin hareketi ile göreceli pozisyonlarıdır. Ayrıca bunların insan hayatı üzerindeki varsayılan etkilerin incelemesidir.” diye yazmıştır. Astrolog Robert Currey’e göre; “Astroloji, gök cisimlerinin konumları ve hareketleri ile dünyadaki fiziksel süreçler ve yaşam arasındaki korelasyonun çalışması ve bunun sonucunda ortaya çıkan uygulamalardır. Bazı astrologlar yıldızlar ve takımyıldızlarıyla çalışırlar. Fakat, batılı astrologlar Güneş Sistemi içinde Güneş, Ay ve gezegenler (Plüton dahil) ile çalışırlar.”

Gökyüzünde hayali bir daire olduğunu düşünün, bu Zodyak’ı temsil edecektir. Ayrıca Bu dairenin içinde göksel objeler (Güneş, Ay ve gezegenler) belirli yörüngelerde daima hareket halindedirler. Bu objelerin pozisyonlarını hesaplamak için referans noktaları gerekmektedir. Bunların da sabit olmaları gerekmektedir. Hatta Sidereal Zodyak, sabit yıldızlar oldukları gerekçesiyle Takım yıldızlarını kullanır. Başlangıç noktası olarak Koç takımyıldızı kullanılmaktadır.

Takım Yıldızı nedir? Kaç tanedir?

Toplamda 12 takımyıldızı olmakla birlikte bu 360 derecelik hayali daire 12’ye bölürler. Ayrıca her bir takımyıldızı 30’ar dereceye tekabül eder. Tropikal Zodyak ise referans olarak Ekinoksları (Gündönümünü) kullanırlar. Yani Güneş ile Dünya’nın arasında dört mevsimi (İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış) yaratan bağlantıyı temsil ederler. Başlangıç noktası yine Koç takımyıldızıdır ve İlkbaharın ilk günüdür. Kısacası baharın ilk gelişiyle Güneş’in hayali dairedeki pozisyonu Koç burcunun ilk derecesidir.

Sidereal ile Tropikal’in arasındaki en temel fark, Sidereal, takımyıldızlarını “gerçek” anlamıyla ele alır. Fakat Tropikal bunları “sembolik” anlamında kullanır. Astrologlar bu yüzden sıklıkla “Takımyıldızlarını (İng: Constellation) ve Yıldız sembollerini (İng: Star signs) birbiriyle karıştırmayın” derler, çünkü gökyüzünde kaç takımyıldızı olursa olsun, hayali daire 12’ye bölünmüştür. Ayrıca 12 burç da isimlerini bu takımyıldızlarından almışlardır, tarihler de her zaman aynıdır. İşte bu sebeple “NASA açıkladı, burçlar 13’e çıktı. Herkesin burçları kaydı” ifadesi Tropikal Zodyak’ı kullanan bir astroloğa hiçbir şey ifade etmemektedir. Ayrıca, NASA yeni bir şey yapmadı. Ancak medya bunu bu şekilde yansıttı ve epey astroloğu kızdırdı. Bahsedilen 13. takımyıldızı olan “Yılan burcu” (Ophiuchus) her zaman vardı. Hatta kaç takımyıldızı var diye sorarsanız, yaklaşık olarak 88 tane olduklarını söyleyebiliriz.

Astroloji’nin Türleri

Astroloji neredeyse her kültürde görülebilmektedir ve dönemler boyunca farklı türleri ortaya çıkmıştır.

Babil Astrolojisi: 

MÖ 2.milenyumda Babil’de ortaya çıkmıştır. Ayrıca Hava durumu, doğal afetler, insanların yaşamı gibi bütün fenomenlerin göklerden etkilendiği inancıyla başlamıştır. O zamanlarda 5 gezegenin varlığı bilinmektedir ve tanrıları bunlarla ilişkilendirilmektedir: Jüpiter ve Marduk, Venüs ve İştar, Satürn ve Ninurta (Ninib), Merkür ve Nabo, Mars ve Nergal. Güneş tanrısı Şamaş ve Ay tanrısı Sin, hareketleriyle maddesel dünyayı etkiliyorlardı. Babil Astrolojisi onların hareketlerini tahmin etmeye çalışmaktaydı ve bu şekilde de maddesel olan her şeyin kaderi de öğrenilmekteydi. 12 tane ev oluşturumuştur ve bunlar da günümüzde tanıdığımız 12 burcun temelini oluşturmuşlardır: Hayat, Fakirlik/Zenginlik, Kardeşler, Ebeveynler, Çocuklar, Hastalık/Sağlık, Karı/Koca, Ölüm, Din, Şerefler, Dostluk ve Düşmanlık.

Helenistik Astrolojisi ( Astroloji Nedir? ) :

MÖ 1.yüzyılda Akdeniz bölgesinde ortaya çıkmıştır. Her şey Büyük İskender’in fethetmesiyle başlamıştı, böylece Babil Astrolojisi ve Mısır Dekanik Astrolojisi birleşerek ilk horoskopik astrolojisi oluşturuldu. Yükselen’i ilk kullanan astroloji türüdür ve bunlardan türeyen 12 göksel evi de içermektedir. Ayrıca Doğum Haritasına (İng: Natal Chart) odaklanıldı ve birisi doğduğunda göklerin pozisyonları hesaplandı.

Batı Astrolojisi ( Astroloji Nedir? )

Helenistik Astrolojisi’nin bir uzantısıdır ve Zodyak üzerine kuruludur. Günümüzde en çok uygulanan astroloji türü budur ve günlük ile haftalık gazete köşelerini doldurmaktadır. Aynı zamanda kişilerin Doğum Haritaları çıkartılır, yani bir insanın doğduğu anda Güneş, Ay ve gezegenlerin gökyüzünde çizdikleri şekillerin Dünya’dan görünüşüdür. Bu harita kişinin doğum tarihi, yeri ve saatine göre çıkarılır ve sonucunda kişiliğini, yeteneklerini, gelecekteki durumunu ve başarı derecesini gösterir (astrologlar bu noktada “Astroloji deterministik değildir” derler, yani “Kader” ile karıştırılmamalıdır.

Söyledikleri şey sadece “Tarih kendini tekrarlar / tarih tekerrür eder”dir). Zodyak’ın kendisi Kuzey yarımküre İlkbahar gündönümündeki Koç’un pozisyonundan başlar. Hatta Batı Astrolojisi, MS 2.yüzyılda yaşamış olan Antik Yunan matematikçi ve astronom Claudius Ptolemy’nin Tetrabiblos adlı eserinde görülmektedir. Lakin Bu dönemde 7 tane gezegenin (Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs, Satürn) var olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca Günümüzde Ptolemaic Sistemi olarak bildiğimiz Dünya-Merkeziyetçi (Jeosantrizm) görüşü hakimdi. Ayrıca Güneş’in ve Ay’ın bile o dönemlerde gezegen sayılıp Uranüs (Sir William Herschel tarafından 1781’de keşfedilmiştir.), Neptün (John Couch Adams tarafından 1846’da keşfedilmiştir.) Plüton (Clyde Tombaugh tarafından 1930’da keşfedilmiştir. 2006’da cüce gezegen olarak tanımlanmıştır.) gibi gezegenlerin varlığı da bilinmiyordu. Gezegen tanımları matematikçi ve astronom Nikolas Kopernik’in zamanında daha iyi anlaşılmıştır. 

Bahsi geçen 12 burcun isimleri ve tarihleri şöyledir: Astroloji nedir?

 1. Koç Burcu (Aries) – 21 Mart – 20 Nisan
 2. Boğa Burcu (Taurus) – 21 Nisan – 21 Mayıs
 3. İkizler Burcu (Gemini) – 22 Mayıs – 21 Haziran
 4. Yengeç Burcu (Cancer) – 22 Haziran – 22 Temmuz
 5. Aslan Burcu (Leo) – 23 Temmuz – 23 Ağustos
 6. Başak Burcu (Virgo) – 24 Ağustos – 22 Eylül
 7. Terazi Burcu (Libra) – 23 Eylül – 23 Ekim
 8. Akrep Burcu (Scorpion) – 24 Ekim – 22 Kasım
 9. Yay Burcu (Sagittarius) – 23 Kasım – 21 Aralık
 10. Oğlak Burcu (Capricorn) – 22 Aralık – 20 Ocak
 11. Kova Burcu (Aquarius) – 21 Ocak – 18 Şubat
 12. Balık Burcu (Pisces) – 19 Şubat – 20 Mart
 • Çin Astrolojisi: Diğer türlerden biraz farklıdır çünkü modern takvim yerine Çin takvimine bağlıdır. 60 senelik bir döngüye sahiptir. İlk kısmı Yin ile Yang formlarında Beş Elementten oluşmuştur. Yani sırasıyla Tahta, Ateş, Toprak, Metal ve Su’dan oluşur. Ardından 12 Zodyak hayvan işareti ya da Dünyevi Dallar bulunur. Bunlar da sırasıyla: Fare, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Koyun (Koç ya da Keçi), Maymun, Horoz, Köpek ve Domuz.

Neden Online Fal ?

Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması üzerinden size uygun bir falcıya bağlanarak online olarak Tarot Falı bakılabilmekte ve evinizden çıkmadan bu fal deneyiminin tadını çıkarabilmektesiniz.

Ve Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması ile günümüzde tüm fallara baktırabilmek mümkün hale gelmiştir.

Unutmayın ki Online fal cafe olarak hizmet veren telefon fal cafe ve fal santrali gibi telefon fal uygulaması ile haftanın 7 günü günün 24 saati istediğimiz yerden falımıza baktırabiliriz.

Whatsappdan Bilgi Alabilirsiniz.

Tarot Falı diğer tüm fallar gibi online olarak baktırmak mümkündür ve tıpkı yüz yüze fal baktırmak gibi sonuçları kesin ve tatmin edicidir.

Online fal cafe olarak hizmet veren telefon fal cafe 100’ün üzerinde falcısı ve kalabalık bir danışma hattı çalışanları ile hizmet vermektedir. Telefon fal cafe nin danışma hattını ücretsiz arayabilir aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz... Ayrıcı telefon fal cafe danışma hattını aradığınızda danışma hattı çalışanları tüm sorularınıza tatmin edici cevaplar verdiği gibi ihtiyacınıza uygun falcıya sizi yönlendirerek hem zamanınızın hem de paranızın boşa gitmemesini sağlar.

Online kahve falı nedir ve Nasıl bakılır?

Online Kahve falı nedir, Nasıl bakılıyor? Herkes soruyor Kahve Falına online bakılıyor mı? Aynı sonucu alır mıyız? Ayrıca Online fal ile gerçek fal arasındaki fark ve farklar nedir?

Online kahve falı nedir ve Nasıl bakılmaktadır? Kahve falı içilen Türk kahvesi sonrası fincanın kapatılarak soğuduğunda fincan içerisinde ve tabakta çıkan görüntülerin yorumlanması şeklidir. Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, sezgileri güçlü kişilerin şekilleriyle yaptığı yorumlara dayanan bir fal şeklidir. Ayrıca Online Telefonda Kahve Falı bakımının gerçek fal bakımıyla hiç bir farkı bulunmamaktadır. Evinizden hiç çıkmadan, zaman kaybetmeden şehirler aşarak anında online Telefonda Kahve Falı baktırabilirsiniz.

Kahve Falı Tarihçesi ;

Türk Kahvesi Osmanlı döneminde 1517 yılında Yavuz Sultan Selim dönemimde Osmanlı saraylarında içilmeye başlanan özel bir kahve kültürü olarak Türk mutfağındaki yerini almıştır. Ayrıca Kahve falının da ilk kez Osmanlı Saraylarında ortaya çıktığı bilinmektedir. Ve Türk kahvesi daha sonraları Bosna, Orta Doğu ve Balkanlara arasından dünyanın pek çok yerine yayılmış bir kahve kültürüdür. Fakat kahve falı daha çok Türk kültürüne ait bir fal biçimidir.

Kahve Falı Nasıl Bakılıyor?

Öncelikle Kahve falı bakmak için  Türk kahvesi içilip fincan alt tabağa kapatılmaktadır. Fincan iyice soğuduktan sonra 6. hislerine güvenen sezgileri güçlü bir falcı tarafından açılmaktadır. Fal bakan kişi fincanın içerisinde gördüğü şekilleri bazı nesnelere ve canlılara benzeterek yorumlar yapar. Kahve falı hem geçmişi hem geleceği haber veren bir fal olarak bilinir. Olacak olaylar konusunda kişiyi bilgilendirip uyardığına inanılmakta. Kahve falı bakan sezgileri güçlü insanlar gelecekle ilgili öngörülerde bulunarak kişileri yönlendirir. Kahve falının en büyük özelliği içilen mis gibi Türk kahvesinin ardından âdeta büyüleyici bir ritüel olmasıdır. Kahve falı mucizevî bir kehanet gibi görünse de kahve falı bakan kişinin yetenekleri doğrultusunda anlam kazanır.

Online Kahve Falı Nasıl Bakılmaktadır?

Ayrıca online Kahve falı bakmak için öncelikle Türk kahvesi içilip fincan alt tabağa kapatılmaktadır. Fincan iyice soğuduktan sonra 6. hislerine güvenen sezgileri güçlü bir Online Telefonda falcı tarafından açtırılmaktadır. Resimli görüntüsü istenerek yada görüntülü seyredilerek bakılmaktadır. Fal bakan kişi medyum veya falcı fincanın içerisinde gördüğü şekilleri bazı nesnelere ve canlılara benzeterek yorumlar yapar. Hatta Online Kahve falı hem geçmişi hem geleceği haber veren bir fal olarak bilinir. Olacak olaylar konusunda kişiyi bilgilendirip uyardığına inanılmaktadır. Online Kahve falı bakan sezgileri güçlü insanlar gelecekle ilgili öngörülerde bulunarak kişileri yönlendirir. Online Kahve falının en büyük özelliği içilen mis gibi Türk kahvesinin ardından âdeta büyüleyici bir ritüel olmasıdır. Online Kahve falı mucizevî bir kehanet gibi görünse de online kahve falı bakan kişinin falcının veya medyumun yetenekleri doğrultusunda anlam kazanır. Normalde Yanınızdaki kişi bakarken biz size Telefon Fal ailesi olarak Online Telefonda Canlı olarak 80 den fazla medyum sunarak istediğiniz falı baktırabilmenizi sağlıyoruz.

Neden Online Kahve Falı Bakılmaktadır_

Kahve falı bakma ritüeli insanların merakı ile başlayan bir uygulamadır. İnsanoğlu geçmişten günümüze hep geleceği merak etmiştir. Gelecekten haber verebileceğini düşündüğü tüm uygulamalara da büyük bir ilgi göstermiştir. Online kahve Falı pandemi döneminde önem kazanmıştır. Çünkü Online Kahve falı da insanların gelecek merakı sonucu ortaya çıkmıştır. Online Kahve falı bakan kişinin gördüklerine ve yorumlarının doğruluğuna güvenen insanlar kahve falıyla gelecekte başlarına gelebilecek olaylar hakkında haber alabileceklerini ümit etmektedirler. Online Kahve falı olarak 2002 den bugüne sizlere hizmet vermekteyiz. Telefonda online fal siteleri son günlerde oldukça artsa da, gerek profesyonellik, gerekse artık oturmuş bir müşteri portföyü olan Telefon fal, telefonla falda öncü bir fal merkezi haline gelmiştir.

Neden Online Fal ?

Online fal cafe ler aracılığıyla telefon fal uygulaması üzerinden size uygun bir falcıya bağlanarak online olarak 3 kart Tarot Falı, kahve falı, su falı, katina falı, ateş falı, Aşk Falı  bakılabilmekte ve evinizden çıkmadan bu fal deneyiminin tadını çıkarabilmektesiniz.

Ve Online fal cafe ler aracılığıyla telefon fal uygulamasıyla günümüzde tüm fallara baktırmak mümkün hale gelmiştir.

Unutmayın ki Online fal cafe olarak hizmet veren telefon fal cafe ve fal santrali gibi telefon fal uygulamasıyla haftanın 7 günü günün 24 saati istediğimiz yerden falımıza baktırma imkanına sahipsiniz.

Whatsappdan Bilgi Alabilirsiniz.

Kahve Falı, Çingene Tarotu, Peri veya Melek Tarotu hatta yıldızname bile diğer tüm fallar gibi online olarak baktırmak mümkündür ve ayrıca tıpkı yüz yüze fal baktırmak gibi sonuçları kesin ve tatmin edicidir.

Ayrıca Online fal cafe olarak hizmet veren telefon fal cafe 100’ün üzerinde falcısı ve kalabalık bir danışma hattı çalışanlarıyla hizmet vermektedir. Telefon fal cafe nin danışma hattını ücretsiz arayabilirsiniz aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. Ayrıcı telefon fal cafe danışma hattını aradığınızda danışma hattı çalışanları tüm sorularınıza tatmin edici cevaplar verdiği gibi ihtiyacınıza uygun falcıya sizi yönlendirerek hem zamanınızın hem de paranızın boşa gitmemesini sağlamaktadır.

Tarot Falı

Günümüzde dünya genelinde en popüler fal olan Tarot falının tarihi Orta Çağa kadar dayanmaktadır. Tarihçiler tarot falında kullanılan tarot falı kartlarının ortaya çıktığı yer konusunda farklı görüşlere sahipler. Ama en genel kanı bu kartların Orta Asya kökenli olduğu yönündedir.

Tarot Falı hakkında merak ettiğiniz her şeyi sizler için cevaplıyoruz. Merak ettiğiniz diğer soruları aşağıdaki yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Tarot kartları, kökeni Orta Asya’ya dayanır. Çingene Tarotu falının da temelini oluşturur. Günümüzde bir oyun aracı olarak da kullanılan iskambil kartlarına çok benzer. Bu benzerlik tarot kartının nerede doğduğu ve gelişimini nasıl tamamladığı konusunda bize ışık tutar.

Tarot falının ortaya çıkışını anlamak için öncelikle tarot kartlarının oluşumunu anlamak gerekir. Bunun için ‘tarot’ sözcüğünün dilsel kökenine bakmak gerekir. Tarot kartlarının sistemli bir şekilde ortaya çıkışı İtalya’da olmuştur. Tarot sözcüğünün İtalyanca ‘tarocchi’ sözcüğünden geldiği düşünülmektedir; fakat Arapça ‘tarh’ sözcüğü de, bu kartların Asya kökenli olabileceği konusunda işaretler taşır.

Kaç Adet Tarot Kartı Vardır?

Tarot falında kullanılan tarot kartlarının içeriğine bakıldığında; Bu kartların 78 adettir. Ayrıca 22 adet büyük arkana, 56 adet küçük arkana olarak isimlendirilmiştir. Burada bahsedilen 56 adet küçük arkana kartları neredeyse iskambil kartlarının kopyası gibidir. Buradan da anlaşılacağı üzerine klasik tarot kartlarının iskambil kartlarıyla bir bağlantısı bulunmaktadır. Bu durum bizi klasik tarot kartlarının atasının iskambil kartları olabileceği teorisine götürür.

Tarot falının kökeni Orta Çağa dayanıyor olsa da, popüler olması 20. Yüzyılda gerçekleşecektir. Birçok farklı tarot destesi günümüzde tarot falcıları tarafından kullanılıyor olsa da, bilinen ve en çok tercih edilen klasik tarottur. Bu Tarot kartlarının mimarı 1888 yılında bu kartların çizimini yapan Pamela Coloman Smıth’dir.  Kartların çizimleri her ne kadar bu tarihte biri tarafından hayal edilerek çizildiği gibi görünsede olayın aslı çok daha farklıdır.

Tarot ve benzeri kart fallarının kökenini araştıran Pamela Coloman Smıth’dir. İtalya’da birçok katedrali gezmişlerdir. Ve gezilerinin birinde İtalya’nın bir kuzey şehri olan Bologna’da ilgisini çeken bir şey bulmuşlardır.

Pamela Coloman Smıth’ın bulduğu şey ahşap üzerine ustalıkla işlenerek her biri 12×24 ebatlarında tablolar olmuştur. Bu taplolar 22 adettir. Smıth, bu taplolarda gördüğü görselleri tarot kartı çizimlerinde kullanmıştır. Ayrıca onları büyük arkana olarak. İskambil kartlarından esinlendiği görselleride 56 adet olarak küçük arkana olarak kullanmıştır. Böylece günümüzde tarot falında en sık kullanılan tarot destesi oluşturulmuştur.

Günlük tarot falı 2022
Tarot falı nasıl bakılır?

Tarot Falına Nasıl Bakılır:

Öncelikle bilmeniz gereken Tarot falına 78 kartan oluşan tarot kartlarıyla bakılmaktadır. Tarot kartları kendi içinde 22 büyük arkana vardır. Ayrıca 56 adet küçük arkana adı verilen iki seri kart diziliminden oluşur.

22 karttan oluşan büyük arkana kartları mistik zamanlar ve inançlardan imgeler taşır. Bu kartlar, antik dönemlerden kalma öğüt ve tavsiyelerin şekil bulan halleridir. Bu kartlar kişinin enerjisini, ruhunu, potansiyellerini ve gelişim sürecinin nasıl olacağını gösterir.

Büyük arkana kartları daha çok gelecek hakkında ve uzun vadede olacaklar hakkında bilgiler verir. Büyük arkanalar günlük olaylardan değil! Gerçekleşen ve gerçekleşmekte olan olayların ilerde doğuracağı olaylar konusunda bilgiler verir.

56 karttan oluşan küçük arkana kartları kökenini iskambil kartlarından alır. Dört ana bölümden oluşur. Ayrıca genel olarak günlük olaylar, diğer kişilerle olan ilişkiler ve günlük mücadelelerle ilgili bilgiler verir.

Kelt haçı ve keltik çapraz Nedir?

Tarot kartları belirli bir sistemle yayılarak açılmakta ve yorumlanmaktadır. Ayrıca En yaygın açılımlar ‘kelt haçı’ ve ‘keltik çapraz’ açılımlardır. Tarot kartları bir enerji ve yorumlama becerisi gerektirir. Her falcı medyumun kendine has bir tarot bakma ve tarot kartı açma stili vardır. Tarot falı da diğer tüm fallar gibi belli bir kural üzerinden bakılmayı gerektirmez. Burada esas olan şey fala bakan kişinin yetenek ve becerisidir.

Kelt Haçı açılımı: Tarot falında kullanılan en popüler açılım şekli kelt haçı açılımıdır. Bu açılımda 10 kart kullanılmaktadır. Kişi tarafından seçilen beş kart haç şeklinde dizilmektedir. Medyum ya da falcının seçtiği altıncı bir kart merkezdeki kartın üzerine çapraz olarak açılmaktadır. Son olarak haç şeklinde açılan kartların sol tarafına tamamen medyum tarafından seçilen 4 kart daha açılmaktadır.

Kelt Haçı açılımdan kartların yalnızca sembolsel anlamları değil, yönleri de önemlidir. Bir kartın ters ya da düz çıkması kartın sembolsel anlamını değiştirmektedir. Bu nedenler bu nedenle kelt haçı açılımı oldukça zor ve ustalık isteyen bir tarot açılımıdır.

Keltik çapraz açılımı: Keltik çapraz açılımında falına baktırmak isteyen kişi tarot destesini sol eliyle üç parçaya böler ve daha sonra tersten desteyi toplar. Medyum ya da falcı desteyi yelpaze şeklinde yere yayar. Yerdeki desteden fal baktırmak isteyen kişi sol eliyle on kart seçer, medyum ya da falcı desteden kendisi üç kart daha seçer, son olarak fala baktıracak kişi desteden ana kart olarak belirlenecek olan ve kader kartı olarak da bilinen son bir kart seçer.

Hizmetlerimizden bir kaçı…

Online Tarot Falı nı zaten biliyorsunuz.

Online Kahve Falı, Bioejerji yıldızname, durugörü. Ayrıca Peri Tarotu, Melek Tarotu Falı, Çingene Tarotu, Su Falı, Ateş Falı, Kum Falı, Taş Falı, Aşk Falı +100 den fazla Fal çeşitleri ve onlarca Falcı Medyum ile sizlere hizmet vermekteyiz. Ayrıca kütüphanemizi ziyaret edebilirsiniz, orada çok fazla bilgi bulacaksınız. Günlük burç yorumları kategorimiz nasıl hergün yeni konularla düzenleniyorsa kütüphanemizde sürekli sizler için özgün ve günceldir.

Online Tarot Falı Nasıl Bakılır:

Online olarak Tarot falına baktırmak diğer tüm fallarda olduğu gibi mümkündür. Ayrıca Bu konuda hizmet veren online fal cafe ler telefon fal olarak hizmet vermekte ve evinizden direk bir medyuma telefon aracılığı ile bağlanarak fal baktırma imkanı sunmaktadır.

Haftanın yedi günü, günün yirmi dört saati kalabalık bir ekiple hizmet veren santral ekibiyle sizi her konuda bilgilendirmekte, kafanıza takılan her soruyu cevaplamakta ve ihtiyacınıza uygun fal bakımcısına sizi yönlendirmektedir. Günlük Tarot Falı , tarot falı 3 kart bakabilirsiniz. Peri tarotu en ilgi çekenlerdendir. En iyi tarot falı bakan site olarak sizlere 7/24 hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Rakiplerimiz Eksik Tarot Kartları gibi.. Çünkü En iyi Tarot Falı bakan Online Medyum falcılar bizimle çalışlıyorlar.

Kahve Falı

Kahve Falı nedir, Nasıl Bakılır? Tarihçesi, çeşitleri hakkında merak ettiğiniz herşey. Ayrıca Telefonda Online kesin çıkan Fal için doğru adrestese geldiniz..

Kahve Falı, Anavatanı Afrika olan kahvenin, Yemen Valisi Özdemir Paşa tarafından dönemin Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman’a hediye olarak getirilmesiyle birlikte kahvenin dünya yolculuğu başlamış olacaktır. 16.yüzyılda Dönemin en büyük imparatorluğu olan Osmanlı aracılığıyla kahve Avrupa’ya oradan da bütün dünyaya yayılmaya hazırdı. Ayrıca Kahve Fal olarak bakılmaktadır.

Kahve Falı’nın Tarihçesi

Öncelikle Kahve çekirdeğini kendine has bir teknikle pudra kıvamında çekilmelidir. Kısık ateşte demlendirerek pişiren ve telvesini fincanda bırakarak tüketen Türkler; Kendine has bir kahve biçimi oluşturmuştur. Ayrıca bütün dünyada bu kahve çeşidine Türk Kahvesi denilmiştir. Ve denilmeye devam edilmektedir.

Türklerin bu kendine has kahve içme biçimleri vardır. İşte bu beraberinde kahve falı denilen fal çeşidinin ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Doğu’nun ve Batı’nın mistik öğelerini kendi bünyesinde harmanlayan Osmanlı İmparatorluğu’nda birçok fal çeşidi zaten biliniyordu. Ayrıca oldukça yaygın bir şekilde uygulamaktaydı. Fakat kahve falının temelleri tamamen sarayın içinde atıldı.

Kahvenin, Payitaht’a girmesiyle birlikte popüler olması o kadar hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir ki; önce sarayda sonra da şehrin her bir köşesinde kahve içmeden güne başlanmaz hale gelinmiştir. Kahve bir müddet yalnızca sarayda tüketilen bir içecek konumunda kalmıştır. Temini zor ve pahalı bir içecektir. Özellikle haremde sultanlar arasında; mücevher ve ipek kıyafetlerden bile çok talep gören bir ürün haline gelmiştir.

16. Yüzyılda Kahve Falı

Haremdeki cariyeler zaman içerisinde içilen kahvenin telvesine bakarak gelecek hakkında kehanetler üretmeye başlamışlardır. Ayrıca kahve falının temelleri haremde atılmıştır. Bazı saray cariyeleri kahve falında zamanla ustalaşmışlardır. Ortaya attıkları kehanetler muazzam ölçülerde isabetli olmaya başlayınca, kahve falının şöhreti bütün Payitaht’a yayılmıştır.

Hatta rivayete göre kahve falıyla ortaya atılan kehanetlerden korkan birçok insan kahvenin yasaklanması için dönemin şeyhülislamına arzuhaller bile yazmışlardır. Fakat bizzat padişah tarafından kahve çok seviliyordu. Bu dönemde yasaklanmamıştır. Ayrıca şehrin her yerinde kahve dükkanları açmak bizzat saray tarafından teşvik edilmiştir.. Bu dönemden sonra kahvenin Osmanlı’da yasaklanması 4 Murat döneminde gerçekleşecektir.

Online fal baktır. Ankara fal, istanbul fal, online canlı fal.

Kahve Falına Nasıl Bakılır:

Kahvenin, Yemen’den payitahta yolculuğunda kendine has demleme tekniğiyle Türklere özgü bir kahve çeşidinin ortaya çıkmasıyla kahve falı ortaya çıkmıştır. Ayrıca Kahve falının ortaya çıkmasını sağlayan unsur, kahvenin Türk usulü demle şeklidir. Çünkü Dünyada posasından ayrılmadan demlenip içilen tek kahve çeşidi Türk kahvesidir.

Diğer kahvelerin aksine Türk kahvesi dibindeki telvesi süzülmeden fincanda servis edilmektedir. Bu durum içilen kahvenin dibinde kalan telvesinde oluşan sembol ve şekillerin çeşitli kehanetler olarak okunabilmesi durumunu oluşturmuş ve böylece kahve falı ortaya çıkmıştır.

Kahve falına, fala baktırmak isteyen kişinin Türk kahvesi içmesi ve içtiği kahveyi niyet ettikten sonra tabağı fincanın üstüne kapatıp saat yönünde ters çevirerek soğumaya bırakmasıyla başlanır. Genellikle soğumaya bırakılan kahve fincanın üzerine kişinin üzerinde taşıdığı metal bir aksesuarı konmaktadır. Ayrıca Bunun kişinin enerjisinin fincana sirayet edeceği, bu vesileyle falın daha net sonuçlar vereceğine inanılmaktadır. Bazı durumlarda da kişi fincanın üzerine bozuk para koyarak ritüeli tamamlar. Bu teknik Osmanlı’dan gelen bir gelenektir. Bu geleneğin nedeni falına baktıran kişinin kahveyi pişiren kişiye bahşiş vermesi ve aracıyı onurlandırmasıdır. Böylece falın daha hayırlı çıkacağı üzerine bir niyetten ileri gelir.

Dilek tutmayı unutmayın…

Kahve fincanı soğuduktan sonra falcı fincanı yavaşça açar. Bazı durumlarda fincan tabaktan daha zor ayrılır. Bu durumda niyet edilen olayın gerçekleşmesinde çeşitli güçlükler olacağı ve edilen dileğin gerçekleşmesinin uzun zaman alacağı düşünülmektedir.

Fincan açılırken kişi bir dilek tutar. Falcı fincanı açar ve telvedeki şekilleri yorumlar. Birçok şeklin farklı anlamları vardır. Örneğin kuş bir haberi müjdemektedir; at, kısmettir. Yılan ise kötü bir insanın varlığına işaret eder. Yüzlerce sembolün, bakılan fala göre onlarca anlamı vardır. İyi bir falcı bu sembolleri duruma göre uygun şekilde yorumlayabilmektedir.

Fincanın iç kısmı kişinin hayatı hakkında her konuda bilgi verir. Ayrıca fincanın tabağında kalan telve ise haneyi sembolize eder. Fincanın içi yorumlandıktan sonra tabakta kalan telve yorumlanmaya geçilir. Tabak eğilerek telvenin fazlası fincana akıtılmaktadır. Bu arada kişi yeniden dilek tutmaktadır.. Tabaktan fincana akan damla hızlıysa dilek hemen gerçekleşecek, damla fincana düşmüyorsa dilek gerçekleşmeyecek anlamına gelir.

Tabakta kalan telvede yorumlandıktan sonra fal bakımı bitmiş olur. Bazı durumlarda fincanın fal baktıran kişi tarafından yıkanmasının falın çıkmasında daha etkili olacağı düşünümektedir. Fakat bu gelenek yaygın değildir ve şart koşulan bir durum değildir.

Katina Falı

Katina falı; adını antik Roma döneminde, bugün Türkiye sınırlarında olan İzmir’de yaşamış Madam Katina’dan alır. Kuşkusuz tüm fallar içerisinde en gizemli ve şöhretli tarihe sahip olan fal katina falı olmaktadır.

Katina Falı Tarihçesi: Katina falının ortaya çıkışı tam anlamıyla sırlarla dolu bir gizim olsa da, Antik Roma’dan bu yana dilden dile aktarılan tarihi bazı ipuçları vermeye devam etmektedir.

Madam Katina, İzmirli zengin bir tüccarın kendisinden yaşça çok genç olan eşiyken, zengin tüccarın gizemli şekilde ortadan kaybolmasıyla ortaya çıkacak olaylar zincirinden sonra Katina falının oluşum süreci başlayacaktır.

Bayan Katina’nın eşinin ortadan kaybolmasından sonra dedikodular başlar. Dönemin koşullarını düşününce cadılık, büyücülük gibi mistik konuların birer tabu olduğu dönemde, kadınların ikinci sınıf varlıklar olarak görüldüğü de göz önüne alınırsa Katina bir anda cadılık suçlamalarıyla anılmaya başlar. Çevre halkı Bayan Katina’yı kocasını öldürmekle suçlar. Hemen cadılıkla suçlanan ve apar topar yapılan bir mahkemeyle yargılanan Katina Önce asılır, akabinde de yakılar hayatı sonlandırılır.

Madam Katina’nın içinde yaşadığı tarih Antik Roma’nın paganizmden Hıristiyanlığa geçiş sürecine rastlar. Bu süreç oldukça uzun ve kanlı bir dönem olmuştur. Yeni bir dine (inanca) geçiş süreci tarihin bu en büyük imparatorluğundan biri Olan Roma’da birçok insanın hayatına mal olmuştur.

Bu kanlı sürecin kurbanı olmadan önce Madam Katina, kocası kaybolduğu günlerde tablolar çizmeye başlamıştır. Daha önce hiç resim eğitimi almayan ve hiç resim çizmemiş olan bu gizemli kadının birden bire neden bu tabloları çizmeye başlamış olduğu tam anlamıyla bir gizemdir. Bayan Katina öldürülmeden önce, kocasını öldürmediğini onun hala yaşadığını ve kayboluşundaki gizemin çizdiği tablolarda gizli olduğunu savunmuştur. Asılmadan önce ise son sözlerinin kocasını çok sevdiği ve hala hayatta olduğu yönünde olduğu rivayet edilir.

Bayan Katina’nın katledildiği gün tablolar birden ortadan kaybolur. Resimleri kimin çaldığı gizemini korurken, o resim ve sembollerin günümüze nasıl geldiği hakkında birçok rivayet ortaya atılmıştır.

Katina Aşk falı nedir nasıl bakılır nerede bakılır kim bakar? Online telefonda gerçek kesin çıkan Katina aşk falı
Katina Aşk Falı

Bir rivayete göre, Bayan Katina’nın kaybolan eşinin yakın arkadaşı bir papazdır ve tüccarın kayboluşunun ardından birçok kez Baya Katina’yı ziyaret etmiş ve bu sırada resimleri kartlara kopyaladığı yönündedir.

Bugün Katina falının aşk falı olarak bilinmesi çok manidardır. Ortada kaybolan bir eş ve onu sevdiğini söyleyerek ölen bir kadın vardır.

Katina Falına Nasıl Bakılır:

Katina falında kullanılan deste 65 karttan oluşur ve temelde tarota benzer ama gerek sembol ve resimler gerekse açılış bakımından büyük farklılıklar içerir.

Katina falına temel olarak Kelt açılımıyla bakılır. Kelt açılımı klasik tarotta sıkça kullanılan bir açılım şeklidir. Öncelikle kelt açılımı nasıl yapılır ona bakmak gerekir. Bu açılımda 10 kart kullanılır. Kişi tarafından seçilen beş kart haç şeklinde dizilir ve medyum ya da falcının seçtiği altıncı bir kart merkezdeki kartın üzerine çapraz olarak açılır. Son olarak haç şeklinde açılan kartların sol tarafına tamamen medyum tarafından seçilen 4 kart daha açılır.

Kelt açılımı tarotta olduğu gibi yapılıyor olsa da arada ki fark, Katina kartlarında yer alan element kartlarıdır ve açılım sırasında element kartları ayrılır. Bu kartlar açılım sırasında farklı şekilde kullanılıp yorumlanır.

Katina falında35 kart sembol kartları olarak adlandırılır. Bu kartlardan mag, insan ve at kartları kişinin yaşamı hakkında ipuçları verir. Bu kartlar aracılığı ile kişinin atacağı adımların geleceğinde nasıl sonuçlar doğuracağı yorumlanır. Ayrıca bu sembol kartlardan en önemli olanları; deve, mektup, Nil Nehri, fareler ve kız çocuğu kartlarıdır.

Mektup kartı gelecekte olan iyi ya da kötü haberlerin havadisini verirken, fareler kartı kişinin yakınlarındaki kişiler ve onların kişi üzerindeki eylemlerini sembolize eder.

Her falda olduğu gibi Katina falında da kartlar yalnızca sembol anlamlarıyla yorumlanmazlar. Fala bakan medyumun durugörüsü kartları yeri geldiğinde farklı anlamlarla da yorumlamasını sağlar.

Katina falı üç ayrı bölümden oluşur ve üç kısım olarak bakılır.

 1. YAŞAM AÇILIMI: Genel soruların sorulduğu bölümdür. Bu bölümde kişi hayatındaki gelişmeler ve gelecek ile ilgili her soruyu sorabilir. Bu bölümde işlem 10 kart açılarak yapılır.

2.İLİŞKİ AÇILIMI: Bu bölümde iki kişi arasındaki özel ilişki durumuna bakılır. Aşk ilişkisinin genel boyutları bu kısımda değerlendirilir. Bu bölümde 7 kart açılır.

3.KARAR AÇILIMI: Bu kısım seçeneklerin değerlendirildi ve en doğru kararın hangisi olduğunun öğrenileceği kısımdır. Birden fazla seçenek arasında kalınmışsa bu kısımda tüm seçenekler değerlendirilir ve sonuçları hakkında bilgi alınır. 7 kart açılarak bakılır. Ayrıca tüm falın kaderini belirlemek için başta ayrılan ana kart bu bölümün sonunda açılır.

Katina falına genel olarak aşk ve evlilik konularında bakılır. Günümüzdeki en popüler fallardan biridir.

Online Katina Falına Nasıl Bakılır:

Diğer tüm fallarda olduğu gibi katina falına da online fal olarak telefenda fal uygulamasıyla bakılabilmektedir. Online fal olarak hizmet veren ve alanında uzmanlaşmış turuncu fal cafe ve nar fal gibi işletmeler 90’ın üzerinde falcısıyla bu konuda sizleri uzaktan fal deneyimine davet etmektedir.

Online fal yüz yüze fal bakma tecrübesiyle aynı sonuçları verir. Katina falına telefon da fal uygulamasıyla tıpkı yüz yüze olduğu şekliyle bakılır. Aradaki tek fark fal bakımcısının size bu hizmeti telefon üzerinden vermesidir.

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesinin sonucu olarak birçok şey artık uzaktan yapılabilmektedir. Günümüz koşullarında insanların yoğun ve tempolu iş hayatları birçok insanın zaman sıkıntısı yaşamasına neden olmaktadır. Çoğu zaman dışarı çıkmaya zaman bulamayan insanlar, fal baktırmaya da zaman bulamamaktadır. Online fal hizmeti bu konuda kişilere kolaylık sağlar.

Turuncu fal cafe gibi işletmeler haftanın yedi günü, günün yirmi dört saati kesintisiz fal hizmeti vermekte böylece fal baktırmak isteyen kişiler istedikleri saat ve günde evlerinden rahatça fal baktırma şansı yakalamaktadırlar. Alanında uzman ve Türkiye’nin bir numaralı online fal bilim merkezi olan turuncu fal cafe kalabalık bir santral ekibiyle haftanın yedi günü, günün yirmi dört saati kesintisiz hizmet vermekte; aklınıza takılan her soruyu cevaplamakta ve sizi ihtiyacınıza uygun fal bakımcısına yönlendirmektedir.

Katina falına online telefonda fal uygulamasıyla baktırırken bilmeniz gereken şey, falınıza gerçek bir falcının baktığıdır. Burada falınıza bakan bir bilgisayar programı değil gerçek bir falcıdır. Online fal baktırırken yüz yüze falınıza bakılıyormuş gibi bir deneyim yaşarsınız; üstelik bunu evinizin konforlu alanından çıkmadan yapma imkânı bulursunuz.

Remil Kum Falı

Remil Kum falının tarihi İslamiyet öncesi Arap kültürüne dayanır. Remil köken olarak kumluk ‘çöllük’ alan anlamına gelir. Birçok kaynakta belirtildiği üzere remil-kum falı remilci adı verilen durugörüsü gelişmiş kişiler bakardı. Bu kişiler falcı ya da medyuma benzemezler ve Zodyak adı verilen elementler; ‘ateş, su, toprak, hava’ üzerinde tesiri olan ve bunları kullanarak kehanetlerde bulunan kişilerdi.

Remil-Kum Falının Tarihçesi: Remil kum falı baktırmak isteyen kişi remilciye ücretini önceden öder ve remil atmasını isterdi. Remilciler yanlarında ‘çırak’ adını verdikleri sezgileri kuvvetli ve zeki oğlan çocukları taşırlardı. Falına baktırmak isteyen kişiyle birlikte; kumlu bir araziye giden remilci kum üzerine hızlı hızlı birtakım çizgiler çizerlerdi. Remilcinin çırağı peşi sıra bu çizgilerden bir kısmını silerken bir çeşit tekerleme mırıldanırdı. Çırak adı verilen çocuğun sildiği çizgilerden geriye çift çizgi kalıyorsa! niyet edilen şeyin hayırlı olduğu ve gerçekleşeceği anlamına gelir. Tek çizginin kalması ise ilerde kötü ve uğursuz şeyler olacağına işaret ederdi.

Fal çeşitleri nelerdir, nerede bakılır, nasıl bakılır? en iyi en gerçek çıkan fal hangisidir? kahve, katina, yıldızname, melek, evlilik, yüzük, mum, kemik, bakla, tarot, el, kül, çingene, laro, peri, ateş, su falı çeşitleri.

Arap Yarım Adası’nda doğan remil-kum falı ticaret yolları aracılığıyla önce İspanya, ardından tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Remil-kum falında kuma çizilen çizgiler Avrupa’da Batlamyus astronomisindeki 12 ve dört elemente benzetilir. 16 hanelik şekillere dönüştürülür. Yıldız haritası aracılığı ile yıldızların konumları temel alınarak iyi ve kötü durumların yorumlarına açık şekil ve sembollere entegre edilmiştir.

Ortaçağ’da bir ilim olarak kabul edilen remil o dönemden itibaren yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. İbn Haldûn, Mısır’da bu işi yapmak amacıyla birçok dükkânın açıldığını bildirmektedir. Remil tarihinin bilinen iki ustası XIII. yüzyılda yaşamıştır. Bunlar, Kuzey Afrikalı bir Berberî olan Ebû Abdullah Muhammed b. Osman ez-Zenâtî ile Suriyeli yahut Mısırlı bir müellif olan Abdullah b. Mahfûf’tur. Ali Sâlih el-Asyûtî, Abdülfettâh Seyyid et-Tûhî gibi XII. yüzyılda yaşamış ünlü remmâllerin kitapları; günümüzde özellikle Kuzey Afrika ülkeleri kitap piyasasında alıcı bulmaktadır. Osmanlı döneminde XVI. yüzyıl divan şairlerinden Zâtî’nin önce Beyazıt Camii avlusunda ; daha sonra İbrâhim Paşa Hamamı yakınında bir dükkânda remilcilik yaptığı bilinmektedir.

Remil ve Kehanet

Kâtib Çelebi ve Kannevcî remil hakkındaki eserlerin bir kısmını zikretmiştir. Başta Süleymaniye olmak üzere Türkiye kütüphanelerinde remille ilgili çok sayıda yazma eser bulunmaktadır. Avrupa’da ise remil hakkındaki Arapça eserlere XII-XVII. yüzyıllar arasında rastlanmaktadır. Aragon’da İspanyol mütercimi Santallalı Hugh remile dair Arapça bir risâlenin Latince telhisini hazırlamıştır. Ve ilk adımı atmıştır. Cremonalı Gerard da Toledo’da bir başka risâleyi Latince’ye tercüme etmiştir. XVII. yüzyıldan sonra Avrupa’da remil falına olan ilgi azalmaya başlamış ve giderek unutulmaya yüz tutmuştur.

remil kum Falı Nedir, nasıl bakılır, nerede bakılır? Telefonda Online Gerçek zamanlı remil kum Falı. Online fal merkezi Kahve tarot falı telefon faL
Remil kum Falı

Remil_Kum falına nasıl bakılır:

Remilde kehanet, remil atma sonucu elde edilmekte olan 16 satır, 4 temel şekilden hareketle gerçekleştirilmektedir. Remil şekilleri aslında on altı adettir. Diğer on iki tanesi ilk dördü oluşturan temel şekillerden çıkarılmaktadır. Her satır ya da hâne tek sayıdan oluşuyorsa; nokta, çift sayıdan oluşuyorsa çizgi (iki nokta yerine) işaretiyle gösterilir. Ve alt alta dizildiğinde anlamları önceden belli olan remil şekilleri meydana gelir. Bu şekiller remilci tarafından bir definenin yerini tespit etmekten bir hastanın durumunu, doğacak çocuğun cinsiyetini öğrenmek için. Ayrıca ticarî bir teşebbüsün kâr ve zarar ihtimallerine kadar değişen çeşitli soruların her biri için farklı biçimde yorumlanır. Şekillerle ilgili değişik yorumlar dört unsur, maden, bitki, hayvan veya insana ait tabiatlara, gök cisimlerine, burçlara, yön, zaman veya cinsiyet durumlarına göre değişen farklı cetvellerden yararlanılarak ayrıntılı hale getirilebilinmektedir.

Kum falı diğer fallar gibi değildir.

Remil-Kum falına bakan kişinin falcı ya da medyum olması yeterli değildir. Kum falı diğer fallar gibi değildir. Remil-Kum falına bakan kişinin remal yani remilci olması gerekir. Fala bakan kişi remal değilse bile remal olan bir kişiden sözlü yetki almıştır. Ve eğitimin tamamlamış biri olması gerekmektedir. Eğer bu koşullar oluşmazsa remil-Kum falı sonuçları hatalı ve eksik çıkacaktır.

Remil-kum falına baktırmanın bir takım ön koşulları vardır. Bu fala kişi istediği zaman istediği koşulda baktıramaz. Fala bakacak olan remal üç gün öncesinden arınmış olmalıdır. Ve gerekli dualarla bakacağı fala odaklanmalıdır; aynı durum fala baktıracak kişi içinde geçerlidir. Remil-kum falına, bir kâseye dökülen kuma kişinin yıldız haritasının çizilmesiyle bakılmaktadır. Yıldıznamede olduğu gibi ebced hesabı yapılmaktadır; tek fark bu hesabın kâğıt değil kum üzerinde yapılmasıdır.

Remil-Kum falında kuma çizilen yıldız haritası yıldızname deki yıldız haritasından farklıdır. Burada yıldızların konumlandırılması ve zodyakın hesaplaması oldukça farklıdır.

Online Remil-Kum Falı Nasıl Bakılır:

Remi-kum falına telefonda fal uygulaması ile Online fal cafe ler aracılığı ile uzaktan bakılabilmektedir. Günümüzde artık uzaktan fal baktırmak mümkündür. Hatta Bu konuda uzaktan telefonla hizmet veren online fal cafeler vardır.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak günümüzde tüm fallara online olarak bakmak mümkündür. Bunun için yapılması gereken şey online fal cafe olarak hizmet veren işletmelerden telefon fal aracılığı ile yararlanmaktır.

Günümüzde online fal cafe olarak hizmet veren turuncu fal cafe telefon fal baktırma konusunda Türkiye’nin bir numarası olması yanında doksandan fazla falcısıyla her fal da olduğu gibi remil-kum falında da uzman birçok falcıyı bünyesinde barındırmaktadır. Günümüzde her fala online olarak baktırmak mümkündür ve yüz yüze bakılan fallarda olan aynı işlem uzaktan telefon fal olarak da bakılabilmektedir.

Günümüz dünyasında insanların yoğun çalışmalarından dolayı birçok aktiviteye zaman bulmaları neredeyse imkânsızdır. Ayrıca Online fal hizmeti insanlara evlerinden çıkmadan, istedikleri zaman diliminde fal baktırma ayrıcalığını sağlar.

Telefonda Remil kum falı :

Online olarak telefon fal olarak remil-kum falına baktırmak mümkündür. Burada ki işlem yüz yüze bakılan fal işlemiyle benzer şekilde gerçekleşir. Ayrıca Tek fark, trans halindeki falcının telefondaki kişinin sesinden aldığı enerjiyi remil-kum falında kullanılan kuma yönlendirmesidir. Bu aşamadan sonra remil-kum falı yüz yüze olduğu gibi aynı biçimde bakılmaktadır.

Online olarak telefon fal balkımı da tıpkı yüz yüze bakılan fallar gibidir ve etkisi aynı biçimdedir. Ayrıca online fal baktırmak kişiye konfor sağlar.

Turuncu fal cafe 90’ın üzerinde falcısıyla haftanın yedi günü, günün yirmi dört saati telefonda fal baktırma imkânı sunar. Ayrıca kalabalık bir santral ekibiyle yedi yirmi dört hizmet vererek fal hakkındaki tüm sorularınızı cevaplamakta ve sizi ihtiyaçlarınıza uygun en iyi falcıya yönlendirmektedir.

Fal baktırmak isteyen kişiler rahatlıkla online olarak telefonda fallarına baktırabilirler.

Neden Online Fal ?

Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması üzerinden size uygun bir falcıya bağlanarak online olarak 3 kart Tarot Falı, kahve falı, su falı, katina falı, ateş falı, Aşk Falı  bakılabilmekte ve evinizden çıkmadan bu fal deneyiminin tadını çıkarabilmektesiniz.

Ve Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması ile günümüzde tüm fallara baktırabilmek mümkün hale gelmiştir.

Unutmayın ki Online fal cafe olarak hizmet veren online fal cafe ve fal santrali gibi telefon fal uygulaması ile haftanın 7 günü günün 24 saati istediğimiz yerden falımıza baktırabiliriz.

Whatsappdan Bilgi Alabilirsiniz.

Kahve Falı, Çingene Tarotu, Peri veya Melek Tarotu hatta yıldızname bile diğer tüm fallar gibi online olarak baktırmak mümkündür ve ayrıca tıpkı yüz yüze fal baktırmak gibi sonuçları kesin ve tatmin edicidir.

Online fal cafe olarak hizmet veren telefon fal cafe 100’ün üzerinde falcısı ve kalabalık bir danışma hattı çalışanları ile hizmet vermektedir. Telefon fal cafe nin danışma hattını ücretsiz arayabilir aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. Ayrıcı telefon fal cafe danışma hattını aradığınızda danışma hattı çalışanları tüm sorularınıza tatmin edici cevaplar verdiği gibi ihtiyacınıza uygun falcıya sizi yönlendirerek hem zamanınızın hem de paranızın boşa gitmemesini sağlar.

Ateş Falı

Ateş Falı Kökeni Orta Doğu ve Afrika’ya dayanan bir fal çeşididir. Ateş falı bugün İran olarak bildiğimiz topraklarda M.Ö 6. Yüzyıl da ortaya çıkmıştır. Ateş falının ortaya çıkışındaki temel etken Eski Pers İmparatorluğunda M.Ö 6. Yüzyıl ve M.S 7. Yüzyıl arasında resmi bir din olarak inanılan Zerdüştiliktir.

Ateş Falı Tarihçesi: Bu inanışta dört kutsal element olan ateş, toprak, su ve hava’dır. Her biri farklı erdemleri sembolize eder.Bu elementler kutsal ayinlerde farklı amaçlarda araç olarak kullanılırdı.

Zerdüşlük inancının temellerini oluşturan ve dört element olarak nitelendirilen; hava, su, toprak ve ateş farklı olguları temsil ederlerdi.

Su elementi:

Su elementi Zerdüş inancında; yeniden doğuş, temizlenme ve yansıtma gibi anlamlar içerirdi. Antik Yunan mitolojisinde de tanrılar bir şeye kızdıklarında insanları tufanla cezalandırmışlar. Ayrıca Bu şekilde yeniden doğuşu ve temizlenmeyi gerçekleştirmiş olmuşlardır. Aynı biçimde Zerdüşlerde suyun yeniden doğuşu sembolize ettiğine inanıyorlardı. Burada ki yeniden doğuş aslında aynı zamanda içerisinde bir yıkımı barındırıyordu. Yeniden doğuşun gerçekleşebilmesi için bir yıkım olması ve eskinin temizlenmesi gerekiyordu.

Fal çeşitleri nelerdir, nerede bakılır, nasıl bakılır? en iyi en gerçek çıkan fal hangisidir? kahve, katina, yıldızname, melek, evlilik, yüzük, mum, kemik, bakla, tarot, el, kül, çingene, laro, peri, ateş, su falı çeşitleri.

Hava elementi:

Hava elementi ateş ve toprak elementlerinin bir birleşimi olarak görülürdü. Bu sebepten ötürü hava elementi en güçlü element olarak nitelendiriliyordu. Hava elementi şifacılığı ve aynı zamanda haberciliği sembolize ederdi.

Toprak elementi:

Toprak elementi diğer elementlerin aksine sabit değişkenliği olmayan katı bir elementti. Bu element değişmeyen nihai gerçeği temsil ederdi. Fakat toprak elementinin en büyük özelliği doğurganlığı ve verimi temsil etmesidir. Birçok pagan inancında da baş tanrı toprakla ilişkilendirilmiştir.

Ateş elementi:

Ayrıca Ateş elementi ilahi gücü sembolize ederdi. Ve Ateş hareket ve güçtür. Aynı zamanda gelecekten haberler taşıyan bir enerjidir. Ateş elementi Zerdüşlerde zaman içerisinde en önemli elemente dönüşmüş ve sembolik bir anlam kazanmıştır. Zerdüş rahipler ateşi zaman içerisinde geleceği görmek için bir araç olarak kullanmışlar. Ayrıca isabetli kehanetlerde bulunmuşlardır.

Zerdüşlük inancının içerisinde yer alan elementlerden ateş elementinin zaman içerisinde sembolleşmesi sonucunda ateş falının temelleri Pers İmparatorluğu’nda atılmış olur.

Zerdüş rahipler ateşi çeşitli ayinlerde kullanmışlar. Ayrıca bir süre sonra insanların falına ateş aracılığı ile bakmaya başlamışlardır.

Bazı kaynaklar Nevruz geleneğinin bu inancın neticesinde doğduğu yönünde bilgiler verir. Nevruz ateşinin ve etrafında yapılan dans ve ateş üzerinden atlama eyleminin Zerdüş rahiplerinin ateş elementiyle yaptıkları ayinlerden ileri geldiği düşünülmektedir.

Zerdüştler ateş elementini geleceği görmek için bir araç olarak kullanırlardı. Bu dönemde ateş falı olgusu ortaya çıkmış ve zamanla dünyanın çeşitli yerlerine yayılmıştır.

Ateş Falı Nasıl Bakılıyor:

Ateş falı ilk olarak Pers İmparatorluğu’nda Zerduş rahiplerin boy ateşi yakıp ateşteki kıvılcımları yorumlamasıyla baktıkları fal şeklinde ortaya çıkmıştır. Eski Zerdüş rahipler ateş falına bakarken birçok farklı teknik kullanırlardı. Bunlardan en sık kullanılan teknik yakılan ateşe, fal baktırmak isteyen insanın adak olarak kestiği hayvanın kanın akıtılması ve ateşte oluşan değişimlerin yorumlanmasıydı.

Antik çağlardan günümüze kadar gelen ateş falı birçok açıdan evirilmiştir. Ve günün koşullarına uygun şekilde bakılmaya başlanmıştır.

Öncelikle ateş falına bakan kişi duru görüye sahip iyi bir medyum olması gerekir. Ateş falı bakımı en zor olan fallardan biridir.

Ateş falı genel olarak gelecekte ortaya çıkacak olayları görmek için bakılmaktadır. Buradaki temel amaç gelecekte gerçekleşmesi muhtemel kötü olayların gerçekleşme nedenleri tespit etmek ve önceden engellemektir. Ateş falı sadece bir görü değil aynı zamanda kötü enerji ve nazarın def edilmesi içinde bir araçtır. Bu nedenle ateş falına bakan medyum kişi üzerindeki kötü enerjiyi toplayarak kendi üzerine çeker. Bu sayede kişi rahatlatılmaktadır. Ateş falına bakan medyum güçlü bir iradeye sahip olması gerekmektedir. Bu yüzden bu fala her falcı bakamaz.

Ateş falına günümüzde 3 farklı şekilde bakılmaktadır. Bu yöntemler şöyledir:

 1. En güçlü yöntem bakır ya da gümüş bir kaba koyulan toprağın üzerine çeşitli duaların

okunduğu yanıcı bir maddenin dökülüp yakılmasıdır. Medyum bu ateşe konsantre olup

gelecekten imgeler görür.

 1. Bakır ya da gümüş bir kabın içerisine su konulmakta ve yanına bir mum yakılmaktadır. Daha sonra

ebced kağıdı suya atılır. Medyum bu kaseden gelecek hakkında görüntüler görür.

 1. Bir kase içerisine okunmuş olan su dökülür. Ebced kağıdı yakılarak kaseye atılmaktadır. Kase

içerisinde kağıdın oluşturduğu kül tortuları medyuma gelecek hakkında işaretleri gösterir.

Ateş Falına Online Olarak Nasıl Bakılır:

Online fal cafe olarak telefon fal bakım işlemiyle hizmet veren turuncu fal cafe ve nar fal gibi işletmeler fal bakım işlemini artık evlere ayağımıza kadar getirmektedirler. Bu sayede insanlar evlerinden çıkmadan istedikleri saatte haftanın yedi günü diledikleri falcıya fal baktırabilme olanağı yakalamaktadırlar.

Online fal günümüz koşullarında iyi bir alternatif olarak görülmektedir. Çoğu insan yoğun iş temposundan ve zamansızlıktan yakınmakta birçok özel aktiviteyi gerçekleştirmekten mahrum kalmaktadırlar. Telefonda fal uygulaması aracılı ile kişiler fal baktırmak istedikleri, gün ve saati önceden belirleyebilmekte ve bu sayede istedikleri yerden rahatlıkla fallarına baktırabilmektedirler.

Alanında uzman turuncu fal cafe Türkiye’nin en büyük fal bilim merkezi olma unvanını taşımaktadır. Doksanın üzerinde falcısı ve onlarca fal çeşidiyle kalabalık bir santral ekibi aracılığı ile bağlantı kurabileceğiniz turuncu fal cafe haftanın 7 günü günün 24 saati kesintisiz fal hizmeti vermektedir.

Online ateş falına baktırmak bire bir fal baktırmakla aynı şekilde gerçekleşir.

Telefonda fal uygulaması aracılı ile bağlandınız falcı uzaktan falınıza rahatlıkla bakabilir.

Telefonla falcıya bağlandıktan sonra falcı sizi kısaca tanır ve işleme başlar. Bakır ya da gümüş bir kabın içerisine su konulur ve yanına bir mum yakılmaktadır. Daha sonra ebced kağıdı yakılarak suya atılmaktadır. Falcı ya da medyum yanan kağıttan dökülen küllerin kasedeki su da oluşturduğu sembolleri yorumlayarak falınıza bakma işlemini gerçekleştirir.

Online olarak fal baktırmak yüz yüze fal baktırmak gibidir. Uzaktan fal baktırma konusunda tereddüt yaşayan insanlar bilmelidir ki alanında uzman bir medyum ya da falcı fal baktırmak isteyen kişinin sesinden enerjini alarak gerekli işlemi rahatlıkla gerçekleştirir. Online fal cafe ler ayrıca telefonda fal dışında watsapp üzerinden görüntülü fal imkânı da sunmaktadırlar. Burada ki işlemde diğer işlemle aynı şekilde gerçekleşir.

Online fal cafe ler aracılığı ile insanlar evlerinden çıkmadan fal baktırma imkânı buldukları gibi diledikleri saatte fal baktırma imkânı da sağlamış olurlar. Kişinin çalışma saatleri kafelerin açık olduğu saatlere denk gelmiyorsa bu uygulamayla ister gece yarısı ister sabah erken saatlerde rahatlıkla fal baktırma imkânı bulabilirler.

Neden Online Fal ?

Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması üzerinden size uygun bir falcıya bağlanarak online olarak 3 kart Tarot Falı, kahve falı, su falı, katina falı, ateş falı, Aşk Falı  bakılabilmekte ve evinizden çıkmadan bu fal deneyiminin tadını çıkarabilmektesiniz.

Ve Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması ile günümüzde tüm fallara baktırabilmek mümkün hale gelmiştir.

Unutmayın ki Online fal cafe olarak hizmet veren telefon fal cafe ve fal santrali gibi telefon fal uygulaması ile haftanın 7 günü günün 24 saati istediğimiz yerden falımıza baktırabiliriz.

Whatsappdan Bilgi Alabilirsiniz.

Kahve Falı, Çingene Tarotu, Peri veya Melek Tarotu hatta yıldızname bile diğer tüm fallar gibi online olarak baktırmak mümkündür ve ayrıca tıpkı yüz yüze fal baktırmak gibi sonuçları kesin ve tatmin edicidir.

Ayrıca Online fal cafe olarak hizmet veren telefon fal cafe 100’ün üzerinde falcısı ve kalabalık bir danışma hattı çalışanları ile hizmet vermektedir. Telefon fal cafe nin danışma hattını ücretsiz arayabilir aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. Ayrıcı telefon fal cafe danışma hattını aradığınızda danışma hattı çalışanları tüm sorularınıza tatmin edici cevaplar verdiği gibi ihtiyacınıza uygun falcıya sizi yönlendirerek hem zamanınızın hem de paranızın boşa gitmemesini sağlar.

Melek Tarotu

Genel olarak tarot en eski ve en güvenilir fal çeşitlerinden olup zamanla birçok farklı versiyona bürünmüş ve dünyanın her yerine yayılmıştır. Klasik tarotun tüm tarotların atası olduğu düşünülmekle birlikte tarotun ana vatanının Antik Mısır olduğu bilinmektedir.

Melek tarotu klasik tarot kartlarından doğmuş olsa da teknik içerik ve bakım olarak çok farklıdır. Melek tarotu nun oluşumu oldukça zorlu ve uzun yıllar almış araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

Antik Mısırlı rahiplerin tabletler üzerine işlediği bir takım resim ve semboller bugün klasik tarot kartlarında kullanılan resim ve sembollerin atası olarak şekillenmişlerdir.

Doreen Virtue ve Radleigh Valentine. Klasik tarotun ruhunu bozmadan melek tarotunun temellerini atmış ve oluşumunu sağlamışlardır. Ana hatlarını Doreen Virtue ve Radleigh Valentine belirlediği melek tarotu nun çizimlerini ise Steve A. Roberts yapmıştır.

Melek tarotu yakın zamanda bu isimler tarafından ortaya çıkarılmış olsa da köken olarak antik dönemin ruhunu taşır. Uzun araştırmalar ve antik çağlarda kullanılan tarot teknikleri baz alınarak oluşturulmuştur.

Fal çeşitleri nelerdir, nerede bakılır, nasıl bakılır? en iyi en gerçek çıkan fal hangisidir? kahve, katina, yıldızname, melek, evlilik, yüzük, mum, kemik, bakla, tarot, el, kül, çingene, laro, peri, ateş, su falı çeşitleri.

Melek tarotundaki resim ve semboller modern çağda oluşturulmalarına karşın bu resim ve semboller antik çağda kullanılan resim ve sembollerden ilham alınarak tasarlanmışlarıdır. Tüm resim ve semboller antik çağın ruhunu ve mistikliğini bir ayna gibi yansıtmaktadır.

Ayrıca Melek tarotu, klasik tarota göre çok daha mistik ve gizemli bir faldır. Melek tarotunda kullanılan Tarot kartlarındaki resimleri görmek bile insanın içini açar. Bu kartlarda baş melekler, tek boynuzlu atlar, periler ve deniz kızları gibi mistik ögeler yer alır.

Melek tarotu ilham verici bir rehberdir. Hayat yolunuzda size ışık tutar ve bunu gizemli bir şekilde ve isabetli sonuçlar vererek yapması kişi üzerinde derin izler bırakır. Etkileyici bir fal çeşidi olan melek tarotu genel olarak aşk ve ilişki üzerine bakılan bir fal olarak karşımıza çıkar. Ayrıca Melek tarotundaki kartlarda bulunan melekler birer yol gösterici olarak tasvir edilebilirler.

Ayrıca Melek tarotu aşk hayatınızda bir yol gösterici rehber olarak sizi gelecekte nelerin beklediği ve ne yapmanız gerektiği gibi konularda aydınlatır.

Melek tarotu nedir, nasıl bakılır, nerede bakılır kim bakar? Online, Gerçek, Telefonda Kesin çıkan Melek tarotu baktırabilirsiniz.
Melek Tarotu

Melek Tarotu Nedir ve Nasıl Bakılır:

Bilmeniz gerekenlerden biri ise Melek falında kullanılan melek tarotu toplamda 44 karttan oluşan bir destedir.  Bu kartlarda yer alan simgeler hayata dair ipuçları vermektedir. Baktıran kişiler bu kartlardan yola çıkarak hayata dair bilgi sahibi olur. Gelecekleri hakkında öngörüde bulunur. Ayrıca melek falına baktırdıktan sonra olacaklara yönelik önlemler alınabilir. Melek falında evet ve hayır açılımı bulunmaktadır. Fal baktıran kişiler bu falda yer alan kehanetlerden ve tılsımlardan etkilenecektir. Gelecek, şimdi ve geçmiş için 3 adet kart seçilir. Her biri bu doğrultuda yorumlanır. Yorumlamaları mutlaka uzman ve uzun yıllardır bu işi yapan profesyonel kişiler yapmalıdır.

Melek Falında Evet Hayır Açılımı Nedir?

Melek falında en çok karşımıza çıkan şey evet veya hayır açılımıdır. Fala baktıran kişi bu sayede sorularına cevap bulacaktır. Merak ettiği soruları sorarak evet ya da hayır cevabı alır. Öncelikle yapılması gereken fal bakan kişiye bir soru sorulmasıdır. Ardından tüm kartlar karıştırılır. Masanın üzerine dizilir. Kartlar içerisinden bir tanesi baktıran kişi tarafından seçilir. Çıkan karta göre de soruya evet veya hayır cevabı verilir.

Melek falı kartlarına ayda bir kez baktırılabilir. Düzenli bir şekilde bakıldığından bu falda çıkan kehanetler yol gösterici olacaktır. Burada en önemli kısım fala bakan kişinin uzman bir falcı olmasıdır. Ayrıca melek falına baktırılırken zihin tamamen boşaltılmalıdır. Bu sayede fal daha net sonuçlar verecektir.

Melek Falına Nasıl Bakılır?

Geçmişten bugüne kadar gelen bu kehanet yöntemi yol gösterici bir özelliğe sahiptir. 44 adet karttan oluşan bir destesi bulunur. Ayrıca her kartın çok farklı anlamları vardır. Her biri kendine özgü tılsımlar barındırır. Melek falına bakmak için birkaç farklı açılım yöntemi bulunmaktadır.

Genelde tek kart açılımı ve üç kart açılımı ön plana çıkar. 3 kart açılımında ilk kart geçmişi, ikinci kart şimdiyi, üçüncü kart ise geleceği temsil eder. Bu kartlar tamamen melek falına baktıracak kişi tarafından seçilir.  İl olarak zihin boşaltılmalıdır. Ardından merak edilen ya da akla takılan birkaç konu üzerine yoğunlaşmak gerekir. Belirlenen konuların üzerine yoğunlaştıktan sonra deste karıştırılır. 44 adet kartın her biri ters olacak şekilde farklı yerlere koyulur. Seçilen 3 kart ise ters bir şekilde dizilir. Tüm bu işlemlerden sonra uzman bir falcı tarafından yorum yapılır.

(İstediğiniz fal çeşitleri arasında seçeceğiniz her fal online fal olarak da hizmet vermektedir. Telefon üzerinden bağlandığını online burç yorumu falcı size online fal servisleri imkanıyla tüm sorularınıza yanıt verecektir. Daha önce denemediyseniz online fal hizmetinin avantajlarından faydalanabilirsiniz. İsminin online fal olması sizi yanıltmasın; online falcı da gerçek falcı olarak fal bakımı yapmaktadır.)

Online Olarak Melek Tarotu Nasıl Bakılır:

Tüm hayatımızın nerdeyse online ortama taşındığı günümüzde tüm işlerimizi online olarak halletme durumundayız. Yoğun iş temposu ve zamansızlık birçok şeyi online olarak yapmamıza neden olur. Online ortam genel olarak birçok konuda hayatımızı kolaylaştırır. Birçok işimizi günümüzde telefon ve bilgisayar aracılığı ile online olarak internet ve telefon üzerinden halledebiliyoruz.

Online fal aracılığıyla telefon fal uygulaması ile günümüzde tüm fallara baktırabilmek mümkün hale gelmiştir.

Laro Tarotu

Laro Tarotu nedir, Nasıl bakılır? 1948 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ata Nirun tarafından Laro Tarotu ortaya çıkarılmıştır. Ata Nirun aslında bir istatistik uzmanıdır. Ayrıca gazetecilik ve yazarlık mesleklerini de yapmaktadır. Bununla birlikte pek çok belgeseli de bulunan Ata Nirun, bu alanlarda oldukça uzmandır. Özellikle mitoloji, parapsikoloji, astroloji ve inançlar üzerine birçok araştırma yapmıştır.

Laro Tarotu nedir, Nasıl bakılır? Fal çeşitleri arasından en popüler olan Tarot falı pek çok türe sahiptir. Genelde gelecek konusunda birçok fikir verir. Laro Tarotu da bu çeşitlerden bir tanesidir.

Laro Tarotu Nedir?

Tıpkı klasik Tarot falı destesi gibi 78 adet karttan oluşan bir desteye sahiptir.  Lakin konusuna bakıldığında klasik Tarot falı konusundan ayrıldığı görülür. Tarot kartları büyük arkada 56 adet ve küçük arkada 22 adet şeklinde ikiye ayrılır. Laro Tarotu falı içinde büyük arkana çizimleri daha farklıdır. Anlamlar benzer veya aynı olsa da farklılıkları vardır. Tinsel konular üzerinden kartlara yorumlar yapılır ve başarılı sonuçlar elde edilir. Tarot çeşitlerinden biri olan Laro Tarotu kartlarının anlamları açık ve net değildir. Yoruma açıktır ve kişinin durumuna sorusuna göre anlamları değişebilir. Kartlar pek çok farklı kültürden etkilenerek ortaya çıkarılmıştır. Gerçek falcı bu kartları en iyi şekilde ve duruma uygun şekilde yorumlayacaktır. Doğru falcı seçimi doğru sonuçları size getirecektir. Sorularınıza böylece daha iyi ve net cevaplar verilir. Sezgileri ve hisleri kuvvetli olan bir falcı, Laro Tarotu falına çok daha iyi bakacaktır.

Detaylar Önemlidir…

Şöyle bir detay vardır. Ata Nirun, klasik Tarot kartlarına aslında farklı bir bakış açısı yakalamıştır. Yorumlama esnasında ruhun ve bilincin ne kadar önemli olduğunu anlatmak istemiştir. Aslında bakan kişinin ne kadar önemli olduğu burada anlaşılıyor. Falcının oluşturduğu enerji ne kadar iyiyse yorumlaması da bir o kadar iyi olacaktır. Tasarım esnasında ise oldukça özgün davranılmıştır. Mısır kültürüne ait figürlerden esinlenilmiş ve buna yönelik semboller oluşturulmuştur. Sembollere gerçekten odaklanma sağlandığında farklı hislerin oluştuğu görülecektir. Burada kartlara yoğunlaşmanın önemi anlaşılıyor. Eğer ne kadar dikkat verilirse bir o kadar da geri dönüş ve aranan cevaplar alınır. Kişiye özel bakım esnasında her kart bambaşka sonuçlar doğurmaktadır.Çünkü kişinin sorusuna göre ve olaylara göre Laro Tarotu farklı ve daha öznel cevaplar verecektir.

Fal çeşitleri nelerdir, nerede bakılır, nasıl bakılır? en iyi en gerçek çıkan fal hangisidir? kahve, katina, yıldızname, melek, evlilik, yüzük, mum, kemik, bakla, tarot, el, kül, çingene, laro, peri, ateş, su falı çeşitleri.
Laro Tarotu nedir, nasıl bakılır, nerede bakılır? Online Gerçek telefonda, kesin çıkan Laro Tarotu %%sitedesc%%
Laro Tarotu

Laro Tarot Nasıl Bakılır?

Bilmelisiniz ki Laro Tarotu, biraz daha ruhsal gelişmeye yön veren, sezgileri birleştiren bir tarot çeşididir. Farklı yorumlamalara açıktır ve çok derinlere inen bir türdür. Mısır figürlerinden esinlenerek yapılan kartlarında gizemli kısımlar bulunmaktadır. Laro Tarotu, son dönemlerde oldukça popüler bir fal çeşidi haline gelmiştir. Özellikle gerçek bir falcının bakması büyük önem taşır. Her fal çeşidinde olduğu gibi Laro Tarotu da gerçek falcı tarafından bakılmalıdır. Çünkü daha doğru yorumlama yapılacaktır ve doğru sonuçlar alınacaktır. Bunların dışında Laro Tarotu bakan gerçek falcı, kartı kesmenizi isteyecektir. Ayrıca bunu sizden sol eliniz ile yapmanızı isteyecektir. Bunun nedeni ise sol tarafta kalbinizin bulunmasından kaynaklıdır. Oldukça gizemli bir fal olmasından dolayı bazı kişilere ürkütücü gelebilir ancak çok etkili ve muhteşem sonuçlar veren bir fal türüdür.

Çıkan kartlara göre yorumlar yapılabilirken soru cevap şeklinde de bu fala bakılabilir. Tamamen odaklanmak gereklidir. Kartlara tüm duygularınızı, hislerinizi ve düşüncelerinizi geçirmeniz gerekir. Ruh halinize göre size cevap veren kartlardır. Aslında epey keyifli bir tarot çeşididir. Renkleri ile göz alıcı bir duruşu olduğu söylenebilir. İster aklınızda bulunan sorulara cevap almak için kullanabilir isterseniz de genel yorum yaptırabilirsiniz.

Laro Tarotu Yöntemleri

Bir diğer yöntem de ise kartlar karıştırılır. Ardından kartlar bir noktada kesilir ve seçilen kartlar kenara ayırılır. Burada yine önemli olan sol elin kullanılmasıdır. Sol el kalbin olduğu tarafta olduğu için kullanılır. Enerji tamamen kartlara aktarılmalıdır. Aynı şekilde 4 adet kart seçilir. Falına bakılan kişi toplamda 8 soru sorar. Seçilen 4 karttan yola çıkılarak 8 soruya da kartlar yorumlanarak cevap verilir. Böylece Laro Tarotu ile sorularınıza yanıt bulmuş olursunuz.