Mum Falı

Mum falı ortaya çıkışı aslında ateş falının kökenine dayanır. Binlerce yıl boyunca antik toplumlar ateşi geleceği görecekleri bir materyal olarak kullanmışlar. Ve ateşte geleceklerini aramışlardır. Ateş falı ve ateş kültü zamanla evrimleşip mum falına dönüşecektir.

Mum Falı Tarihçesi : Ateş falının temellerinin bugün İran olarak bildiğimiz Pers İmparatorluğunda atıldığını bilmekteyiz. Pers İmparatorluğunda milattan önce inanılan din Zerdüştlüktü, bu inanca göre ateş oldukça kutsal bir materyaldi. Hatta Zerdüşt din adamları ateş başında ayinler yapar ve ateşte geleceği görmeye çalışırlardı. Aynı geleneği Orta Doğu Türk Şamanlarında da görmekteyiz. Şaman şifacılarında ateşi geleceği görmek ve kaderi tayin etmek için bir araç olarak kullanırlardı. Şaman Türkleri ateşe kemik parçaları atar ve ateşin kemik üzerinde bıraktığı izleri yorumlayarak gelecek hakkında kehanetlerde bulunurlardı.

Tüm bunların yanında mum falının ortaya çıkışında kuşkusuz mumun ortamdaki negatif enerjiyi emmesidir. Ayrıca ortamdaki enerjiyi dengeleyici özelliklerinin olmasının da etkisi vardır.

Hatta Mum birçok medeniyette zaman, kader ve gelecekle ilgili olaylarda bir bağlantı aracı olarak kullanılmıştır. Mum ateşin kontörlünü sağlayan ve denge unsuru olarak zamanla kendini tüketen bir araçtır.

Bilmeniz Gerekir ki Mum falı ateş falından etkilenerek ortaya çıkmış bir fal gibi görünse de; kendi başına teknik olarak oldukça kendine özgü bir fal çeşididir. Günümüzde dahi insanların muma ihtiyaç duymamasına rağmen; Özel günlerde, dini ritüellerde ve dahi çoğu zaman sakinleşmek için bile olsa mum yakıyor. Bu da mumun yadsınamaz bir kerametidir. Mum her zaman insanlar için ışık aracı olmaktan ziyade; ruhani huzur bulduğu bir araç olarak varlığını sürdürmüştür. Hatta Mum ışığı ortamdaki kötü enerjiyi almakla kalmaz. Kişiyi huzurlu bir ruhani duruma götürür ve kişinin kendini bulmasını iç dünyasını dinlemesini sağlar.

Bu fal doğu kökenli bir fal olmasına karşın kendine batı kültüründe de yer bulur. Yahudi ve Müslümanlarda olduğu gibi Hristiyanlarda da mum yakma geleneği vardır. Mum bir şekilde dilek ve arzuların gerçekleşmesinde kullanılan bir araç gibidir.

Ayrıca Mum ışığının psikolojik olarak insanda oluşturduğu huzur kişinin muma olan enerji dönüşümünde tam bir trans haline geçmesini sağlamaktadır. Bu nedenle mum falı sonuçları net veren bir fal çeşidine dönüşmüştür.

Mum Falı nedir, nasıl bakılır, nerede bakılır? Telefonda online, gerçek, kesin çıkan Mum Falı %%sitedesc%%
Mum Falı

Mum Falı Nedir Nasıl Bakılır:

Ayrıca Mum falı, yakılan mumdan çıkan ateşin hareketlerinin yorumlanmasıdır. Fala bakan kişi bu hareketleri çok dikkatli izler. Yorumlanan bir diğer hareket ise eriyen mumun ne tarafa aktığıdır.

Mum falı, eğer belirli iki kişi arasındaki ilişkiye bakılacaksa iki tane mum kullanılır. Bu iki mumun ateşinin birbirlerine doğru olan hareketleri incelenerek kişiler arasındaki ilişki yorumlanır. Eğer mum yanarken kıvılcımlar çıkarırsa bu iyi bir haber alacağınızın işaretidir. Mum erimeye devam ettikçe haberin bir kadından mı yoksa bir erkekten mi geleceğini de anlayabilirsiniz. Mum sol tarafa doğru eriyorsa bir kadından haber alacağınızı gösterir. Sağ tarafa doğru eriyorsa bir erkekten haber alacağınızı gösterir. Ayrıca biriken mum damlalarında bazen haberin verecek kişinin adının baş harfi de görülebilir.

Mum falında size karşı ne hissettiğini merak ettiğiniz kişilerin isimlerini yanan ateşe karşı söylediğinizde eğer ateş olduğunda daha çok parlarsa; o kişinin size karşı hisleri olduğunu anlayabilirsiniz.

Unutmayın ki :

Eğer aklınızda, olumlu ya da olumsuz! net bir cevap isteyen bir soru varsa mum falına sorabilirsiniz. Aklınızdaki soruya odaklanıp mum yakın. Eğer eriyen mumlar sağ tarafa dökülürse cevap olumlu, sol tarafa dökülürse olumsuzdur.

Ayrıca Unutmayın ki Mum falı bakılırken eğer mumun üzerinde is birikirse bu ilerleyen zamanlarda birinin size âşık olacağını. Ya da var olan aşkını dile getireceğini gösterir.

Ayrıca Mum falında temel olan şey mum falına bakılan ortamın kötü enerjiden arındırılmış olması. Ayrıca fala bakılacak ortamın loş bir ortam yani mümkün olduğunda az ışıklı bir ortam olmasıdır. Hatta Mum falına ses den ve ışıktan arındırılmış bir ortamda olmalıdır. Çünkü fala bakan kişinin tamamen transa geçmesi ile bakılabilir. Ancak Mum falına bakan kişinin alanında uzman ve durugörü konusunda uzmanlaşmış olması gerekir.

Mutlaka Mum falı enerjisi yüksek bir falcı tarafından bakılması gerekir. Mum falında temel olan olgu mumun ateşinin kıvılcımlarının iyi yorumlanması üzerine kuruludur.

Mum falında birçok farklı teknik kullanılmaktadır. Bazen mum falına bakılırken bir ebced kâğıdı o mumda yakılarak bakır kasedeki bir suya bırakılır. Ve külün sudaki izleri de yorumlandığı olur.

Online Mum Falına Nasıl Bakılır:

Mum falı diğer tüm fallarda olduğu gibi online olarak bakılabilen bir faldır. Günümüz koşullarında oldukça yaygın bir uygulama haline gelen online fal, mum falı içinde geçerli ve güvenilir bir yöntemdir.

Online fal cafe olarak telefon fal uygulamasıyla hizmet veren telefon fal cafe ve fal santrali gibi işletmeler haftanın 7 günü günün 24 saati kesintisiz fal hizmeti vermektedirler.

Online fal hizmetinde Türkiye’nin bir numaralı fal cafesi olan telefon fal cafe 90’ın üzerinde falcısıyla haftanın 7 günü günün 24 saati güven içerisinde fal baktırabileceğiniz bir fal bilim merkezidir. Ayrıca telefon fal cafe kalabalık bir danışma hattı merkeziyle fal hakkında merak ettiğiniz tüm soruları cevaplamakta sizi ihtiyacınıza uygun ve enerjinizin en iyi uyuşacağı fal bakımcısına yönlendirmektedir.

Tüm hayatımızın nerdeyse online ortama taşındığı günümüzde tüm işlerimizi online olarak halletme durumundayız. Yoğun iş temposu ve zamansızlık birçok şeyi online olarak yapmamıza neden olur. Ayrıca Online ortam genel olarak birçok konuda hayatımızı kolaylaştırır.

Bizi Arayın.

Hatta Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması üzerinden size uygun bir falcıya bağlanarak online olarak mum falı nıza baktırabilir ve evinizden çıkmadan bu fal deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz.

Ve Online fal cafe ler aracılığı ile telefon fal uygulaması ile günümüzde tüm fallara baktırabilmek mümkün hale gelmiştir.

Unutmayın ki Online fal cafe olarak hizmet veren telefon fal cafe ve fal santrali gibi telefon fal uygulaması ile haftanın 7 günü günün 24 saati istediğimiz yerden falımıza baktırabiliriz.

Mum falı na da diğer tüm fallar gibi online olarak baktırmak mümkündür ve tıpkı yüz yüze fal baktırmak gibi sonuçları kesin ve tatmin edicidir.

Online fal cafe olarak hizmet veren online fal cafe 90’ın üzerinde falcısı ve kalabalık bir danışma hattı çalışanları ile hizmet vermektedir. online fal cafe nin danışma hattını ücretsiz arayabilir aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. Ayrıcı online fal cafe danışma hattını aradığınızda danışma hattı çalışanları tüm sorularınıza tatmin edici cevaplar verdiği gibi ihtiyacınıza uygun falcıya sizi yönlendirerek hem zamanınızın hem de paranızın boşa gitmemesini sağlar.